Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Beleid

Wat is de visie van de v.v. SJC

Een grote amateurvereniging met een professioneel karakter, waar het prestatieve en recreatieve voetbal altijd centraal staan. Daarnaast kennen wij een gezellig en actief verenigingsleven. De visie van de vereniging is helder geformuleerd. Het kan en mag niet blijven bij het uitsluitend beschrijven van de visie. De vereniging dient zich te presenteren in overeenstemming met de visie.

Prestatie, recreatie en sociaal, zijn de begrippen waar het om gaat. Voor degenen die SJC kennen, zijn dit begrippen die inhoud hebben. Buiten de vereniging is dit niet voor iedereen bekend. Profilering van het gewenste imago is een belangrijk speerpunt in de visie van de vereniging.

Wat zijn de strategische uitgangspunten

De belangrijkste strategische uitgangspunten van v.v. SJC in de komende jaren zijn in willekeurige volgorde:
 
 • Draagvlak binnen de samenleving realiseren.
 • Gericht op de ontwikkeling en groei van de vereniging.
 • Een democratisch en gezond verenigingsklimaat.
 • Kwaliteit, professionaliteit en structuur in alle processen.
 • Een gezonde balans tussen prestatie en recreatie voetbal.
 • De ontwikkeling van het individu binnen de vereniging.
 • Een gezond financieel klimaat.
 • Een aantrekkelijke en goede uitstraling naar buiten toe.
 • Adequate en gerichte interne en externe communicatie.
 • Het terugdringen van fysiek en verbaal geweld.
 • Wat zijn de beleidsgebieden bij de v.v. SJC

Bij de v.v. SJC zijn de volgende beleidsgebieden vastgesteld:
 
 1. Organisatie.
 2. Voetbaltechnische zaken.
 3. Financiële zaken.
 4. Communicatie.
 5. Commerciële zaken.
 6. Secretariaat bestuur.
 7. Secretariaat wedstrijden
 8. Facilitaire zaken.
 9. Dames afdeling.
 10. Jeugd afdeling.

Per beleidsgebied zijn er doelstellingen geformuleerd en zijn er actieplannen opgesteld om uiteindelijk de doelstel­lingen te kunnen realiseren. Een aantal geformuleerde doelstellingen vanuit de verschillende beleidsgebieden voor de komende tijd zijn:
 
 • het prestatievoetbal een nog sterkere plaats geven binnen de vereniging
 • werving en opleiding van voldoende (vrijwillige) kaderleden
 • herkenbaar eerste team zondag heren senioren
 • verbetering overgang junioren naar senioren
 • spelers uit de vereniging behouden voor de vereniging
 • realiseren van adequate interne en externe communicatie
 • werving en behoud van sponsors
 • stroomlijnen van informatiestromen binnen de vereniging
 • opstellen en initiëren van een meerjaren onderhoudsplanning
 • Het betreft slechts een deel van de doelstellingen waar de vereniging aan werkt. Om dit alles te kunnen uitvoeren / te realiseren, is een goede organisatie van enorm belang.

Tot slot

Het bestuur heeft zichzelf de bovenstaande doelstellingen opgelegd. Het is voor de vereniging van enorm belang dat deze doelstellingen op korte en middellange termijn gehaald worden. Stilstand is immers achteruitgang. Het bestuur is vol vertrouwen dat samen met de vele vrijwilligers de opgelegde doelstellingen gehaald worden. Rest ons vanaf deze plek de spelers veel succes en plezier toe te wensen en de toeschouwers van harte welkom te heten op ons sportpark in het nieuwe voetbalseizoen.

Klik op onderstaande tekst om de digitale versie van het beleidsplan te zien.
 
BELEIDSPLAN SJC 
 Lief en Leed bij SJC