Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Lid worden

Lid worden?

Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u terecht bij:

Dames/meisjes: wedstrijdzaken@vvsjc.nl
Heren:  Chiel Smit, 06-48945405 - senioren@vvsjc.nl
Jeugd:  ledenadministratie@vvsjc.nl
Monskey Ukkies/Toppers (4 tot 6 jaar):
 klik hier

U kunt ook hier het aanmeldings  formulier  downloaden, invullen en mailen naar ledenadministratie@vvsjc.nl.

Of kom op zaterdag/zondag langs op het SJC sportcomplex om u of uw kind op te geven als nieuw SJC lid.

Tevens kunnen kinderen van 4 tot 6 jaar meedoen aan het Ukkies voetbal. Ukkies voetbal is elke zaterdag om 10.30 uur. Ukkies voetbal is op vrijwillige basis en gratis. (Alleen tijdens het voetbalseizoen).
De Toppers (leeftijd 6 jaar ) spelen elke zaterdagochtend een interne competitie bij vv SJC. Zij betalen geen contributie. Op het moment dat deze spelers mee gaan doen in de regulier F-competitie gaan ze contributie betalen.

In vergelijking met het seizoen 2017-2018  zijn de contributies van SJC niet verhoogd en ook de donateursbijdrage is niet verhoogd.  Als gevolg van het kledingsplan betalen de jeugdleden € 15,-- per jaar voor de kleding. Dit bedrag wordt gelijk met de contributie geïnd.


Voor het seizoen 2018/2019 staan hieronder de contributiebedragen: 
 
  kledingbijdrage contributie incl. kledingbijdrage
Heren-senioren 18+ n.v.t. 205,00
Dames-senioren 18+ n.v.t. 205,00
Trainingsleden n.v.t. 115,00
Niet spelende leden n.v.t. 90,00
Onder 19 15,00 170,00
Onder 17 15,00 162,50
Onder 15 15,00 157,50
Onder 13 15,00 147,50
Onder 11 15,00 147,50
Onder 9 15,00 147,50
Toppers n.v.t. 0,00
Non-actieve leden n.v.t. 90,00
Kaderlid n.v.t. 0,00
     
Donateurs   30,00

Trainingsleden kunnen het gehele seizoen trainen en aan maximaal 8 officiële competitie- en/of bekerwedstrijden meedoen.

Donateurs hebben vrij toegang tot de thuiswedstrijden van SJC 1. Aanmelden als donateur kan door een mail te zenden aan ledenadministratie@vvsjc.nl

De contributie dient betaald te worden op rekeningnummer NL03ABNA0822955296 t.n.v.
v.v. SJC onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en naam.

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie; email: ledenadministratie@vvsjc.nl

Het lidmaatschap van v.v. SJC wordt aangegaan voor een geheel seizoen. Indien voor het nieuwe seizoen, dat begint per 1 juli, het lidmaatschap niet is opgezegd gaat v.v. SJC er vanuit dat men lid wil blijven. Indien later wordt opgezegd behoudt v.v. SJC zich het recht voor om (een deel van) de contributie in rekening te brengen.

Afmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie van v.v. SJC.
Het emailadres is: ledenadministratie@vvsjc.nl