Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Beleid

Hoofdpunten

We zijn een grote vereniging met ruim 1100 leden. Dit noodzaakt ons om efficiënt te gaan besturen en organiseren. Een zekere mate van professionalisering is daarbij, volgens het bestuur,
onvermijdelijk. Daarbij willen we ons geheel eigen karakter, het ‘wij-gevoel’ gebaseerd op de tradities van S.J.C. als een familieclub, vasthouden. Leden van S.J.C. dienen zich te gedragen zoals past binnen dit karakter, met respect voor de alle leden en vrijwilligers, de scheidsrechter,
de tegenstander, de medespelers en de leidinggevenden.

 
 
  

Visie S.J.C.

 1. kent als vereniging twee ambities:
  1. Het wil een bloeiende familie vereniging zijn met daarnaast de gezonde ambitie om op een hoog niveau te voetballen
  2. De ambitie om mensen te verenigen/ te verbinden.
 

Missie S.J.C.

S.J.C. is een grote, gezellige en laagdrempelige voetbalclub voor jeugd-, heren- en vrouwenvoetbal waar prestatief en recreatief voetbal prima samengaan. De vereniging vindt het belangrijk dat eenieder de gelegenheid krijgt op zijn eigen wijze deel uit te maken van die vereniging, zowel de voetballende leden als de kaderleden.
 1. staat midden in de Noordwijkse samenleving. Door plaatselijke en regionale maatschappelijke activiteiten te organiseren en te ondersteunen. Wij willen meer aandacht geven aan deze maatschappelijke functie van onze vereniging en onze leden de kans geven hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Voorbeelden zijn:
 • De organisatie van het schoolvoetbal, het 4-tegen-4 toernooi voor de jeugd van alle Noordwijkse basisscholen,
 • Het samenwerkingsverband met De Brede school,
 • Onze evenementen, zoals
  • De Carnavalsviering,
  • De Konijnenveiling,
  • Het Snurkfestijn
  • De Familiedag
 • De door de Supportersclub georganiseerde bingo-, bridge- en klaverjasavonden;
 • De samenwerking met de Club van 100 van S.J.C.;
 • De schoonmaakhulpen van ’s Heeren Loo die elke maandagochtend verwelkomd worden;
 • De samenwerking met de lokale omroep Bo en lokale en regionale media voor het verzorgen van wedstrijdverslagen.
 

Waarden S.J.C.

Het bestuur heeft ervoor gekozen het beleidsplan in een iets andere wijze op te stellen. Een leesbaar plan dat duidelijkheid moet geven over de te volgen koers voor de komende jaren. En onder te verdelen is in een 4-tal kernwaarden, t.w.
 
 1. Onze culturelekernwaarde
 2. Onze sportievekernwaarde
 3. Onze zakelijkekernwaarde
 4. Onze publiekekernwaarde
 
 
   De kunst is deze vier kernwaarden te identificeren binnen onze club en die onderdelen te benoemen, die we in de komende beleidsplanperiode kunnen professionaliseren.

U kunt hier het volledige beleidsplan 2018-2022 downloaden.
 
Beleidsplan 2018-2022
 Lief en Leed bij SJC