Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Club van 100

De SJC Club van 100 werd op 10 maart 1997 opgericht met als doelstelling het mede helpen oplossen van de ruimte-problematiek bij de voetbalvereniging SJC. Er was toen dringend behoefte aan kleedkamers en een bespreekruimte. De voetbalvereniging SJC bouwde echter al in het jaar 2000 in goede samenwerking met het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordwijk de broodnodige acht nieuwe kleedkamers. Wat er dus over bleef was de eveneens dringend benodigde bespreekruimte en richtte de SJC Club van 100 zich volledig op het maken van plannen voor het verwezenlijken van deze ruimte. Het bleek echter dat er veel meer financiële middelen nodig waren dan aanvankelijk werd gedacht, vandaar dat de leden van de SJC Club van 100 in maart 2000 werden aangeschreven om toch vooral door te willen gaan met de SJC Club van 100. Hierop werd door de leden zeer positief gereageerd en de Club bleef bestaan met slechts een doel het bouwen van een nieuwe bespreekruimte voor de voetbalvereniging SJC. Dit was een zeer belangrijk moment in het prille bestaan van de SJC Club van 100.

Op 22 mei 2001 werden de leden van de SJC Club van 100 in een vergadering bijeen geroepen omdat de nieuwe behoefte van een uitbreiding van de bestuurskamer zich aandiende en om de uitgewerkte plannen, de bouwtekening en de financiële begroting daarvan, aan de leden voor te leggen.

Inmiddels waren de SJC Club van 100, de voetbalvereniging SJC en de Supportersvereniging SJC al met elkaar in vergadering geweest om deze uitbreiding van de plannen te bespreken. Het werd al gauw duidelijk dat men dit plan verder met de drie Clubs zou moeten doen. De SJC Club van 100 bleef hierbij natuurlijk wel de initiatiefnemer. In het najaar van 2001 startte men met de bouw van de uitbreiding van de bestuurskamer en de nieuwe bespreekruimte met het deskundige Bouwbureau Oosterlee B.V., een groot aantal onderaannemers en de vele vrijwilligers van de voetbalvereniging SJC.  In een razendsnel tempo werden de plannen op een deskundige manier met het werk aan deze bouw uitgevoerd, zodat op 3 januari 2002 de uitbreiding van onze accommodatie met de slogan "Samen Steeds Beter" officieel kon worden geopend. De voorzitter van de SJC Club van 100 sprak op deze opening de wens uit, dat iedereen lid zal blijven van de SJC Club van 100 en dat nieuwe leden zich zullen aanmelden, omdat we nog een aantal jaren financiële verplichtingen voelen ten aanzien van dit unieke project.

Die financiële verplichtingen werden in het najaar van 2004 verleden tijd, toen de voorzitter van de SJC Club van 100 Joop van Abswoude dit bekend kon maken op de ledenvergadering van 19 november 2004. Hiermede heeft de SJC Club van 100 aan haar verplichtingen, veel eerder dan gepland voldaan, vertelde de trotse penningmeester Leen van der Put, er is nog een klein saldo in kas vervolgde hij. De opzet van die vergadering was tevens, om met z'n allen te bezien of de SJC Club van 100 kon blijven bestaan met een nieuwe doelstelling. Bij het agendapunt voorstel leden, inzake nieuwe doelstelling SJC Club van 100, waren er twee ingekomen stukken van leden, die goede voorstellen naar voren brachten. Vanuit het bestuur stelde de voorzitter Joop van Abswoude voor, om in ieder geval in de doelstelling op te nemen, dat de SJC Club van 100 zaken moet realiseren, die direct zichtbaar zijn, net zoals de bouw van de multi-functionele bespreekruimte's, die mede door de club zijn verwezenlijkt. Gezien het feit, dat er thans niet veel meer in kas is, werd er door de voorzitter voorgesteld om eerst maar drie jaar te gaan sparen en daarna in een vergadering bij elkaar te komen om te kijken, waaraan dan behoefte is. Deze vergadering zou dan gehouden kunnen worden bij het 10-jarig bestaan van de club. Met dit voorstel gingen alle aanwezigen unaniem akkoord, om de SJC Club van 100 te laten voortbestaan. De vergadering zal dan gehouden worden omstreeks 10 maart 2007. Door dit besluit kan de voorzitter, Kees Wassenaar voordragen als nieuwe penningmeester, die met hand opsteken door alle aanwezigen word gekozen. Vervolgens bedankt de voorzitter, penningmeester Leen van der Put die de afgelopen zeven jaar op zeer correcte wijze de penningen heeft beheerd en laat dat gepaard gaan met de overhandiging een prachtige bos bloemen en een luid applaus van de vergadering. De SJC Club van 100 blijft bestaan en dat is een geweldige ondersteuning voor de v.v. SJC.

U kunt zich hiervoor ook aanmelden door:
Euro 46,-- over te boeken naar rek. nr. NL87 RBRB 0951 3771 83 t.n.v. SJC Club van 100 te Noordwijk, waarna wij u direct zullen uitnodigen om, op een voor u en ons geschikt moment, een gratis beschikbare plek op het bord van de SJC Club van 100 in het clubhuis te laten uitkiezen voor het plaatsen van uw naam (privé of een zakelijke).

Bij uw lidmaatschap van de SJC Club van 100 krijgt u verder nog:
- vrije toegang tot het jaarlijkse slotfeest van de voetbalvereniging SJC
- reductie bij het houden van grote evenementen bij de voetbalverenging SJC

Voor overige info kunt u terecht bij het Bestuur van de SJC Club van 100:
tel. 06-29335329 Voorzitter Herman Meijvogel, 
tel. 06-41949535 Secretaris Jan Koster
tel. 06-14422954 Penningmeester Connie van Went, Charlotte van Pallandtstraat 18, 2202 EH Noordwijk

U bent van harte welkom bij de SJC Club van 100 !

Emailadres: clubvan100@vvsjc.nl (Jan Koster)