Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Supportersclub

Het was in het voorjaar van 1979, een paar weken voor de kampioenswedstrijd van SJC, destijds in de 4e klasse A van de KNVB West II tegen s.v. Bernardus, toen enkele enthousiaste supporters van SJC vonden dat er maar eens een supportersvereniging moest worden opgericht.

Eerst toog men met vier touringcars van Brouwer’s Tours naar Hazerswoude om de strijd aan te binden tegen s.v. Bernardus voor het kampioensschap van de 4e klasse en deze werd op grandiose wijze behaald. Een prachtig moment om de Supportersvereniging SJC op te richten en dat gebeurde dan ook, om precies te zijn op 15 juni 1979.

Inmiddels is de Supportersvereniging niet meer weg te denken binnen het SJC verenigingsleven.

In 1995 toen de Voetbalvereniging SJC 75 jaar bestond, tastte de Supportersvereniging ter gelegenheid van dit heugelijke feit diep in de buidel en werd er een geweldig mooie lichtinstallatie rondom het 1e veld aangeboden.

In 2001 participeerde de Supportersvereniging SJC samen met de SJC Club van 100 en de Voetbalvereniging SJC in de bouw van uitbreiding bestuurskamer en een nieuwe bespreekruimte. Twee geweldige hoogtepunten in het bestaan van de Supportersvereniging.

Op 15 juni 2004 vierde de Supportersvereniging haar 25 jarig bestaan en heeft men ter gelegenheid daarvan de Voetbalvereniging SJC een zogenaamde "beamer" als geschenk aangeboden.

De Supportersvereniging SJC heeft meerdere malen bewezen, dat zij de Voetbalvereniging SJC ondersteunde, waar zij dat nodig vond en zal dat ook blijven doen.

Daarnaast doet zij jaarlijks veel aan ondersteuning zowel naar de prestatieve als naar de recreatieve tak van SJC waar men deze behoefte kenbaar maakt en waar zij dat nodig acht.

Daar is de supportersvereniging heel erg trots op dat te kunnen doen en kan allemaal dankzij:

- het grote aantal leden
- de deelnemers aan de activiteiten van de Supportersvereniging SJC
- de adverteerders in het programmaboekje van SJC 1
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ook lid zou worden van onze Supportersvereniging SJC en daarmee meedoet om onze thans in de hoofdklasse Zondag uitkomende Voetbalvereniging SJC te ondersteunen.

Dit kunt u doen door slechts Euro 5,-- over te maken naar rek.nr. NL88 RABO 0346 6907 30 ten name van de Supportersvereniging SJC te Noordwijk.

U krijgt dan zo spoedig mogelijk uw lidmaatschapkaart thuis bezorgt.

Als u wilt kunt u ook meedoen aan de activiteiten van de Supportersvereniging SJC:

- iedere maandagavond bridgen onder deskundige leiding
- iedere 2e vrijdagavond van de maand bingo met prachtige prijzen
- iedere 4e vrijdagavond van de maand klaverjassen met mooie prijzen
U bent van harte welkom bij de Supportersvereniging SJC

Hans Bierman

Voorzitter Supportersclub

Emailadres: supportersclub@vvsjc.nl (Conny van Went)