Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

CONTRIBUTIE REKENINGEN VERSTUURD

Deze week en de komende week worden de contributierekeningen en de lidmaatschapkaarten bezorgd bij alle leden. Als je op 19 juli nog geen rekening hebt ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie@vvsjc.nl. Mogelijk dat je verhuisd bent en vergeten bent om je adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie.

SJC heeft vanaf het seizoen 2019/2020 een nieuw kledingplan voor de jeugd en de dames. Het lidmaatschapsbedrag voor de jeugd– en damesleden is incl. een bedrag van € 40,— als bijdrage aan dit nieuwe kledingplan. Informatie over het kledingplan kan je vinden door hier te klikken.


 SJC kan je ook hulp bieden bij het betalen van de contributie:

De hoogte van de contributie mag nooit een reden zijn om niet bij SJC te komen voetballen! Neem dus gerust contact met ons. Samen met u kijken we naar een oplossing, bijvoorbeeld:
  • Betalingsregeling
  • Hulp bij het aanvragen van een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds* (https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdsportfonds#article-content-2)
  • Hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten bij Zorg & Zekerheid (kinderen tot 18 jaar met een AV-GeZZin komen voor een vergoeding van max. 50 euro in aanmerking. Zie ook https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/aanvullende-verzekeringen/sportvergoeding.htm).

*)  Sinds 1 september 2015 is in Noordwijk het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds actief. Via intermediairs kunnen kinderen van mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een verzoek indienen als zij een sport willen uitoefenen of bijvoorbeeld lessen willen nemen bij de theaterschool. De intermediairs handelen de aanvraag rechtstreeks met het fonds af. Het fonds maakt de contributie rechtstreeks over aan de verenigingen. Ook winkels worden rechtstreeks door het fonds benaderd met de melding dat een kind bijvoorbeeld voetbalkleding komt kopen. Er komt geen contant geld aan te pas, alles wordt rechtstreeks betaald. Voor sport wordt jaarlijks per kind een bedrag van € 225,-- beschikbaar gesteld. Voor cultuur wordt jaarlijks per kind een bedrag van € 450,-- beschikbaar gesteld. Elk kind kan per jaar kiezen voor of sport of cultuur. (bron: Beleidsnota gemeente Noordwijk: "Minima doen mee" 2016-2019).