Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

wijziging spelregels nieuwe seizoen

Per 1 juni 2019 - lees: het komende seizoen - zijn er nieuwe spelregels van toepassing. Op deze pagina vind je overzichtelijk alle spelregels voor het veldvoetbal, inclusief alle wijzigingen die dus vanaf komend seizoen worden ingevoerd. Maar wie heeft er zin om al die regels door te lezen? Daarom hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Mocht je volgende keer je mening uiten naar de scheids, dan kun je dat doen o.b.v. de laatste regels. Of, veel beter, laat het lekker gaan, kop omhoog en doorspelen!
 
Wisselen (Regel 3)
- Een speler die gewisseld wordt moet het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter andere aanwijzingen geeft. (voorheen: bij de middenlijn)
 
Beslissingen scheids (Regel 5)
- De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing m.b.t. een spelhervatting als het spel is hervat, maar mag nog wel een GK/RK tonen voor een voorafgaand voorval; 
- Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag mag een GK/RK getoond worden; als de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de GK/RK;
- Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de strafschopnemer van het betreffende team behandeld worden en vervolgens op het veld blijven om de strafschop te nemen. (dit dus in tegenstelling tot andere gevallen waarbij de behandelde speler eerst het veld moet verlaten) 
 
Bal raakt scheids (Regel 9)
- Scheidsrechtersbal als de bal de scheidsrechter (of een andere wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit verandert of een aanvallende beweging begint.   
 
Overtredingen en VAR-gebaren (Regel 12)
- Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop; 
- Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde wijze bestraft als het gooien van een voorwerp 
- Overdreven het ‘TV-gebaar’ maken voor een VAR ‘herziening’ (dit staat dus geheel los van de aanwezigheid van een dergelijk systeem!)
- Indirecte vrije trap indien; doelverdediger langer dan zes seconden de bal met zijn handen of arm in bezit houdt, voordat hij deze weer in het spel brengt
 
Hands
Er is flink wat herschreven met betrekking tot hands. Wil je dat in detail weten: lees het rustig door. Maar hieronder de uitgangspunten:
- het voetbal accepteert niet dat een doelpunt wordt gescoord met hand of arm (zelfs als dit onopzettelijk gebeurt); 
- het voetbal verwacht dat een speler wordt bestraft wegens hands als ze balbezit of controle over de bal krijgen vanaf hun hand of arm en daardoor veel voordeel krijgen door bijv. te scoren of een scoringskans te creëren; • het is natuurlijk dat een speler zijn hand of arm tussen het lichaam en de grond houdt bij een val; 
- de hand of arm boven het hoofd hebben is slechts zelden een ‘natuurlijke’ houding en een speler neemt een risico als hij zijn hand of arm in een dergelijke positie houdt, ook tijdens een sliding; 
- als een bal van dichtbij van het lichaam van de speler of van een andere speler (van beide teams) komt, tegen de hand of arm, is het vaak onmogelijk om contact met de bal te voorkomen.  
 
Penalty (Regel 14)
- De doelverdediger moet ten minste een deel van één voet op, of ter hoogte van, de doellijn hebben bij het nemen van een strafschop; hij mag niet achter de lijn staan;  
 
Inworp (Regel 15)
- Tegenstanders moeten ten minste 2m afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt.  
 
Doelschop (Regel 16)
- Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten.  
 
Tot slot nog een belangrijk uitgangspunt in het voetbal:
 
Respect voor scheidsrechters 
- Spelers moeten alle beslissingen die worden genomen door de scheidsrechter en overige wedstrijdofficials respecteren. 
- Respect voor de Spelregels en voor de wedstrijdofficials die de Spelregels toepassen is van het allerhoogste belang voor de eerlijkheid en het imago van het voetbal.