Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Nieuwbouw S.J.C. officieel van start!

Op deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden over de vorderingen van onze nieuwbouw.
Donderdag, 7 juni was ‘t “Vroeg Dag”. Rond 08:00 uur was Dammy Heemskerk al bezig met koffiezetten voor journalisten, wethouders, en vele andere belangstellenden die aanwezig waren bij de officiële start van de bouw.

Met het leggen van de laatste tegel in de bouwweg, die over de velden 2 en 3 loopt, werd de “corridor-naar-de-nieuwbouw” een feit. Er kan begonnen worden met de sloop van de bestuurs-/sponsorkamer en de bespreekruimten op de 1e verdieping boven de kleedkamers 1 tot en met 4 en de fysioruimte op de begane grond. Dit om de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op de plek van het huidige hoofdveld mogelijk te maken, zodat we eind augustus – start seizoen 2018-2019 - glansrijk kunnen beginnen aan ons avontuur in de 3de Divisie en veel teams gebruik kunnen gaan maken van dit veld.Wethouder Gerben van Duin verrichtte onder het oog van een groot aantal leerlingen van de Brede School het “knoppenwerk”. Hij mocht, in de hijskraan zittend, de bewuste tegel op z’n plaats laten zakken, terwijl wethouder Dennis Salman, voorzitter van de Sportraad Rob de Jong en Herman Meijvogel het echte “handwerk” verrichtten. Zij, immers, zorgden ervoor dat die tegel wel op de juiste plaats kwam te liggen.

Als dan het kunstgras in het huidige hoofdveld een feit is, de competities daarop afgewikkeld kunnen gaan worden, is het tijd voor de aanbesteding bij een aannemer en kan er eind van het jaar 2018 met de bouw begonnen worden. Dat betekent in eerste instantie sloop van de nog resterende opstallen, veel graafwerk om de nieuwe sporthal te kunnen laten verzinken, zodat daarna met de opbouw begonnen kan worden en alles zachtjes aan “smoel” zal gaan krijgen.

SJC zal in die periode van nieuwbouw haar competities afspelen op het huidige hoofdveld en de velden 4 en 5, waardoor vroeg beginnen en laat eindigen niet altijd voorkomen kan worden. Bovendien gaan we in die overbrugging “kamperen” in een tijdelijk onderkomen, wat op het huidige veld 2 zal verrijzen, pal links na de ingang van ons complex.

​Voor de gemaakte video-opnames klik hier

 
 
foto’s: Johanna Wever


Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Update nieuwbouw

Inmiddels maken we alweer een week of twee, met veel plezier, gebruik van veld 1. Maar helaas loopt het hele project iets achter op de planning.