Nog

tot de opening van de nieuwbouw

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Stand van Zaken Nieuwbouw

Op deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden over de vorderingen van onze nieuwbouw.
De bouwaanvraag van de nieuwbouw van SJC heeft de afgelopen periode ter visie gelegen. Het is dan altijd spannend of er organisaties of burgers een zienswijze indienen. Of er een vergunning kan worden afgegeven is afhankelijk van de ingediende zienswijzen. Afgelopen dinsdag, 25 juni,  was de sluitingsdatum voor het indienen van een zienswijze. Er blijkt geen enkele zienswijze ingediend te zijn, dus er zijn geen bezwaren tegen de nieuwbouw van SJC ingediend. Dat betekent dat er niets meer in de wegstaat om een bouwvergunning te verlenen.  Een belangrijke mijlpaal voor de bouw. Als de bouwvergunning definitief verleend is wordt daarvan melding gemaakt op de site.

Het zal ook duidelijk zijn dat door de mislukte aanbesteding de nieuwbouw niet meer in 2020 opgeleverd gaat worden. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 de nieuwbouw wordt opgeleverd. Er hebben drie aannemers meegedaan met de onderhandse aanbesteding. De ingeleverde bescheiden worden nu beoordeeld door de gemeente en SJC. Hopelijk kan er op korte termijn duidelijkheid komen of de er een aannemer geselecteerd is, maar ook belangrijk of de prijs past binnen het budget wat voor de nieuwbouw is uitgetrokken. 

Met de renovatie van de velden 4 en 5 is inmiddels gestart. Deze velden zullen uiterlijk 15 augustus weer beschikbaar zijn.

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Update nieuwbouw

Inmiddels maken we alweer een week of twee, met veel plezier, gebruik van veld 1. Maar helaas loopt het hele project iets achter op de planning.