Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Betalingsherinnering contributie

Afgelopen week is aan alle leden, die hun contributie nog niet betaald hebben, een betalingsherinnering gezonden per mail. Waar het emailadres niet juist bleek te zijn is de betalingsherinnering per post verzonden.
Er is een kans dat deze email van ledenadministratie@vvsjc.nl in de spam-map terecht is gekomen. Gelieve daarom ook deze map na te kijken.
Een dringend verzoek aan de leden of ouders/verzorgers van de jeugdleden om de contributie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 17 oktober over te maken naar de contributierekening van SJC.
Als de contributie dan niet betaald is kan er niet meer deelgenomen worden aan trainingen en wedstrijden.