Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

bijeenkomst vrouwenvoetbal

De opkomst voor de brainstorm op woensdag 22 januari met VR1, VR2, MO-17-1 en MO 17-2 bedroeg rond de 100% en dat maakt je trots. Zo’n grote opkomst duidt er op, dat de belangstelling groot was om over het voetballen in- en met deze teams van gedachten te wisselen. Tijdens de brainstorm bleek men ruimschoots bereid naar elkaar te luisteren en oplossingen aan te willen dragen. Want de structuur en de organisatie bij het vrouwenvoetbal, met name rond genoemde  teams kon en kan wel een stevig zetje gebruiken.

Hoe gaan we dat nu en in de toekomst organiseren? Die  grandioze opkomst maakte dat vele tongen los. Herman Meijvogel had een introductie opgesteld en gepresenteerd, waarna de stoom er af ging. D1 kampt eigenlijk al het hele seizoen met, mag ik het zo noemen, het opkomstpercentage. Wekelijks moet gezocht worden naar aanvulling van het team om te kunnen blijven presteren. Dat blijkt niet altijd mee te vallen, waarmee je het eigenlijk kan typeren als wekelijks “de bordjes hooghouden” of “brandjes blussen”.

Daar zit niemand op te wachten. En het komt de structuur en de organisatie nimmer ten goede. Op niet al te lange termijn leidt dat tot ontevredenheid en alles wat daarmee te maken heeft. Het laatste, waar je als club op zit te wachten.

Zijn we er uit gekomen? Nou, we gaan de 10 wedstrijden die de competitie voor D1 nog rest proberen elkaar en daarmee het team te helpen. En bestuur en enkele “kopstukken” binnen het vrouwenvoetbal gaan op de langere termijn  -da’s vòòr de start van het nieuwe seizoen – de organisatie beter neerzetten om structuur te realiseren.