Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Contributie betaling

Begin juli is aan alle leden een contributierekening gezonden. De contributie moest op 15 augustus betaald zijn.
Nog niet alle leden hebben hun contributie betaald. Een dringend verzoek om dit zo spoedig mogelijk te doen.
Dit voorkomt dat SJC vrijwilligers een hoop tijd moeten steken in het manen van de leden die nog niet betaald hebben.
Als de rekening mogelijk is zoekgeraakt of er andere vragen zijn over de betaling, neem dan contact op met de ledenadministratie van SJC.
Email: ledenadministratie@vvsjc.nl