Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

MOGELIJK LEGIONELLA-GEVAAR IN DE KLEEDKAMERS

Donderdag 11 november ontving SJC van de organisatie IMMOLAB de periodieke analyserapport van "_TEMPERATUURMETNG EN ANALYSEREN OP AANWEZIGHEID VAN LEGIONELLA_" in de kleedkamers van de noodaccommodatie op het sportpark Lageweg. En werd de club - in tegenstelling tot voorgaande analyses - geconfronteerd met een negatieve analyse.
 
IMMOLAB brengt naar aanleiding van de metingen een tweetal adviezen uit:
 
ADVIES 1: Naar aanleiding van de analyses adviseren wij de douche direct te sluiten of, indien dit nog niet het geval is, te voorzien van een douchekop met Legionellafilter. Dit om het gebruikersrisico te minimaliseren.
 
ADVIES 2: Daarnaast adviseren wij het tappunt met een normoverschrijding en omliggende tappunten krachtig te spoelen. Hierbij dient dagelijks zowel het warme als het koude water ca. 20 minuten te worden gespoeld.
 
Voor wat betreft ADVIES 1 heeft SJC terstond de Gemeente Noordwijk ingelicht over dit rapport. De gemeente is immers de instantie, die de noodaccommodatie inhuurt en aan de VV SJC ter beschikking stelt om de voetbalsport te kunnen beoefenen. De gemeente heeft gereageerd met de melding, dat vrijdag 12 november direct gekeken gaat worden naar de analyse en de daaruit voortvloeiende consequenties.
 
Voor wat betreft ADVIES 2 gaat SJC binnen de club zoeken naar mogelijkheden om te voldoen aan spoelnormen, die tot vandaag niet noodzakelijk waren, maar nu toch opgepakt moeten worden.
 
Concreet betekent dit, dat kleedkamers dit weekend van 13 en 14 november ALLEEN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR OM TE KLEDEN. DE DOUCHES MOGEN DE KOMENDE WEEK NIET GEBRUIKT WORDEN.
Uw bestuur meent de legionella-risico's tot een nulpunt te moeten reduceren. En acties te moeten nemen om in het volgende weekend weer veilige kleedkamers beschikbaar te kunnen stellen.
 
Het bestuur hoopt op uw begrip voor deze te nemen maatregelen.
 
In de bijlage treft u het adviesgedeelte van IMMOLAB.