Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Vacature PenningmeesterDe penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van SJC en legt verantwoording af aan de ALV.

Doel van de functie:

• De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.

• De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Plaats in de organisatie: 

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van SJC en legt verantwoording af aan de ALV.

De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de (nog verder vorm te geven) commissie(s) financiën. De penningmeester krijgt ondersteuning in zijn taken van verschillende medewerkers binnen de vereniging. De boekhouding en facturatie wordt zeer binnenkort extern verzorgd. 

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur
 • Beheert de geldmiddelen
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
 • Onderhoudt contact met inkopers kantine en kasbeheerder
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Maakt facturen op
 • Maant leveranciers aan
 • Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Vraagt eventueel subsidies aan 

Mocht je interesse hebben in deze functie en wil je ons komen versterken verzoeken je om te reageren via de volgende mail-adressen.

vrijwilligerszaken@vvsjc.nl

voorzitter@vvsjc.nl