Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid
Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging. Zo ook bij SJC. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan. Ook omdat er geen enkele vorm van subsidie beschikbaar is. Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden. Gelukkig weet SJC zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen te waarderen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid.

Doel:
Een zo groot mogelijke eenheid creëren tussen iedereen die SJC een warm hart toedraagt en zich hierdoor voor de club inzet. Met als doel het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeren van besluiten zoals die door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn genomen.

Samen zijn we SJC
In de maand juli hebben alle spelende leden hun contributierekening ontvangen. Op de achterzijde van de contributierekening dan ook nog de vraag naar nieuwe vrijwilligers? Dat klopt. Hierbij niet de oproep dat je wat móet doen, maar de vraag of je wat wil doen, samen met ons. Ondanks dat we een gezonde vereniging zijn blijft dit altijd nodig. Zo wordt komend seizoen de bezetting van de kantine en commissiekamer een probleem. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd nieuwe en bestaande zaken die opgepakt kunnen worden. Help je ons?

Bedankt!

Petra, Sjaak, Aat, Nicolenne, Michel, Rob, Marcel, Wichard, Carola en nog heel veel andere vrijwilligers…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gezocht: kantinemedewerkers
 
Hulp in de kantine is altijd welkom en heel hard nodig. Je kunt je aanmelden om af en toe in te vallen, of samen met bekende ouders of vrienden een kantineploeg beginnen. De frequentie waarop je een ochtend- of middagdienst draait is in overleg. Maak het gezellig: Wie de dienst draait, bepaalt de muziek!
 
Vragen of interesse? Neem contact op met Nicolette of Petra: kantinediensten@vvsjc.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gezocht: commissiekamerdienst
 
Op zaterdagen zoeken we aanspreekpunten voor in de commissiekamer. Dat wil zeggen: ontvangst van scheidsrechters, begeleiders van teams en bezoekers met (kleine) vragen. Dit gaat per dagdeel (ochtend of middag). De frequentie waarop je dit doet is uiteraard in overleg. Dit is een functie die je ook samen met iemand kan doen. Zie het als een gezellige middag op de club. Zeker als SJC’er zul je veel bekende gezichten zien!
 
Vragen of interesse? Neem contact op met Rob Hoogervorst: vrijwilligerszaken@vvsjc.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De vrijwilligersmailing
 
Natuurlijk zijn er altijd andere dingen te doen op de vereniging. Op de website kun je je aanmelden voor de vrijwilligersnieuwsbrief (menu vvsjc.nl > S.J.C > Vrijwilligers). In deze 1 á 2 maandelijkse mailing laten we weten waar we naar op zoek zijn. Heb je zelf een idee voor bijvoorbeeld een jeugdactiviteit, iets administratiefs of organisatorisch? Of misschien wil je sponsoren? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Aanmelden kan hier

Contact:
Voor meer informatie of aanmeldingen mail naar: vrijwilligerszaken@vvsjc.nl