Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nog

tot ons 100-jarige jubileum.

Vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid
Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging. Zo ook bij SJC. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan. Ook omdat er geen enkele vorm van subsidie beschikbaar is. Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden. Gelukkig weet SJC zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen te waarderen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid.

Doel:
Een zo groot mogelijke eenheid creëren tussen iedereen die SJC een warm hart toedraagt en zich hierdoor voor de club inzet. Met als doel het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeren van besluiten zoals die door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn genomen.

Contact:
Voor meer informatie of aanmeldingen mail naar: vrijwilligerszaken@vvsjc.nl