Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Algemeen


De v.v. SJC is met haar bijna 1.100 leden één van de grootste verenigingen in de regio, in ieder geval ruim­schoots de grootste sportvereniging in Noordwijk!

Waarom sponsoring van SJC?
Binnen ons ledenbestand zijn veel ondernemers actief op de business tot business markt. Ook de omvang van het ledenaantal zorgt voor een groot bereik voor uw marketing- en verkoopplannen op de consumentenmarkt. Sponsoring betekent onder meer naamsbekendheid en ook een positieve uitstraling naar de inwoners in Noordwijk en de regio. SJC, door haar authentieke en goed georganiseerde activiteiten en de prestaties van de selectie, krijgt veel publiciteit in de pers. Voor u als sponsor zorgt dit voor handhaving en een verdere vergroting van uw naamsbekendheid. En niet te vergeten heeft SJC het innovatieve Sponsor Portaal waarmee u onder andere mogelijkheden heeft om ook producten en dien­sten aan te bieden op de aparte sponsor website en op het narrow-casting (video) systeem om direct in contact te komen met de leden en andere website bezoekers.
En uiteraard wordt door veel ondernemers, maar ook door sommige particulieren, de sponsoring "gegund" omdat SJC een warme en gezellige vereniging is, een ambitieuze vereniging die verenigt! Ook voor de ouders is het leuk en interessant om als ondernemer of via de werkgever door shirtsponsoring het team van uw kind te steunen.

Sponsoring en het beleid van de vereniging
Het sponsorbeleid van de v.v. SJC is er globaal op gericht, financiële middelen te werven die kunnen worden benut ten gunste van alle leden van de vereniging.
Bal-, team-, website-, en bordsponsoring zijn de meest be­kende vormen van sponsoring. Ook is er een grote groep van Business Sponsors met veel activiteiten, met name rondom de selectie elftallen. SJC biedt ook de gelegenheid voor een potentiële sponsor een bepaald evenement of activiteit alleen te sponsoren, denk bijvoor­beeld aan het grootste Europese kindervoetbaltoernooi '4 tegen 4' of het 'Snurkfestijn'.
Niet te vergeten wordt jaarlijks de in de regio zeer beken­de 'Konijnenveiling' georganiseerd, waar SJC afhankelijk is van niet alleen het aanbod van interessante veilingkavels maar ook de vraag en biedingen van leden, sponsoren en kopers die SJC een warm hart toedragen.

De organisatie
De sponsororganisatie is in handen van het Sponsorteam van SJC. Het team zorgt in nauw contact met haar sponsoren voor het perfecte klimaat voor relatiebe­heer, publiciteit, uitstraling en vanzelfsprekend gezellig­heid!
Aan iedere sponsor... ongeacht de omvang van uw bijdrage .... heel veel dank!
Sponsoring biedt uitstekende mogelijkheden tot naamsbekendheid.