Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Nieuwbouw

Op deze pagina zullen we jullie op de hoogte houden over de vorderingen van onze nieuwbouw.

Oude tribune SJC gesloopt

​Afgelopen maandag is de Gebr. V.d. Putten gestart met de sloop van de oude tribune van SJC.

sporthal onder water

Vanochtend bleek dat de sporthal in de nieuwbouw onder water stond. Ook de liftschacht staat onder water en de lift is daarom tijdelijk buiten gebruik. De kantine en kleedkamers functioneren gewoon, zie onderstaande link voor meer informatie.

De laatste loodjes nieuwbouw

Het spreekwoord; de laatste loodjes wegen het zwaarst, is ook van de toepassing op de nieuwbouw van SJC. We naderen het einde van de nieuwbouw, maar er moeten nog veel zaken gebeuren. Er zijn de afgelopen twee weken wel heel veel vorderingen gemaakt. Deze willen graag toelichten als bouwcommissie. We zijn zeker niet compleet, maar geeft een overzicht wat er nog allemaal gebeurt.

Meldingen Nieuwbouw

Langzaam maar zeker begint de nieuwbouw helemaal af te komen. Het gebouw en velden worden al volop gebruikt.

Elektrische sloten clubgebouw geactiveerd

​Vanaf zondag 19 juni zijn de elektrische sloten in ons nieuwe clubgebouw geactiveerd. Dat was heel hard nodig.

Elektrische sloten clubgebouw geactiveerd

​Vanaf zondag 19 juni zijn de elektrische sloten in ons nieuwe clubgebouw geactiveerd. Dat was heel hard nodig.

Vorderingen nieuwbouw maart 2022 week 9

We proberen om elke week informatie te delen over de voortgang van de nieuwbouw. Dit doen we door nieuwe foto’s te delen. Dit keer over de week van 28 februari tot 5 maart.
De aannemer is op dit moment druk bezig met de aftimmering van de wanden en het aanbrengen van het plafond in de kantine.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.
 
Het college van B&W heeft bijgevoegde brief verzonden aan de gemeenteraad en aan SJC. De brief gaat over de claim van de stagnatiekosten tussen de gemeente Noordwijk en de BAM. Het laatste deel van de brief gaat over de oplevering. Uit dat deel van de brief wordt duidelijk dat het spannend is of SJC snel gebruik kan gaan maken van de nieuwe, fraaie huisvesting.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.
 
Het college van B&W heeft bijgevoegde brief verzonden aan de gemeenteraad en aan SJC. De brief gaat over de claim van de stagnatiekosten tussen de gemeente Noordwijk en de BAM. Het laatste deel van de brief gaat over de oplevering. Uit dat deel van de brief wordt duidelijk dat het spannend is of SJC snel gebruik kan gaan maken van de nieuwe, fraaie huisvesting.

Vorderingen nieuwbouw februari 2022, week 5

We proberen om elke week informatie te delen over de voortgang van de nieuwbouw. Dit doen we door nieuwe foto’s te delen. Dit keer over de week van 31 januari t/m 4 februari.

Klik hier om verder te lezen

Werkzaamheden parkeerterrein Lageweg

​Vanaf maandag 31 januari wordt er gewerkt aan het parkeerterrein Lageweg. 

Heb jij ideeën voor de visuals in de nieuwbouw

Heb jij ideeën voor de visuals in de nieuwbouw ?

Open huis nieuwbouw uitgesteld

De bouwcommissie wilde graag de leden uitnodigen om de nieuwbouw te bekijken.

Definitief ontwerp inrichting kantine

Definitief ontwerp interieur nieuwbouw gereed.
 
Deze week een heugelijke mededeling van de bouwcommissie. Het definitief ontwerp van de inrichting van het verenigingsgebouw is gereed. Hulde hiervoor aan Chris Hiep, bestuurslid nieuwbouw van SJC, maar in zijn dagelijks werk (interieur-)architect.
De afgelopen maanden is Chris met de bouwcommissie, de kantinecommissie en de besturen van de Supportersclub en Club van 100 intensief bezig geweest met de inrichting van ons gebouw.

Vorderingen nieuwbouw november 2021

Bijna elke woensdagochtend vergadert het bouwteam voor de nieuwbouw. Hierin zitten de aannemers, de gemeente Noordwijk en vertegenwoordigers van SJC. Vanuit SJC nemen Herman Meijvogel en Chris Hiep aan dit overleg deel.

Werkzaamheden op het sportterrein - Aanleg riool

Deze week ondervinden we behoorlijk hinder als gevolg van de aanleg van de riolering.
Dat betekent dat we die hinder zowel op het bouwterrein (BAM), als op het sportterrein (SJC) zullen merken.
Schematisch ziet de hinder er als volgt uit:

Voortgang nieuwbouw eind Oktober

Nadat SJC vorig week is opgeschrikt door het bericht dat de oplevering van de nieuwbouw twee maanden is uitgesteld, toch weer wat positief nieuws van de bouw. De oplettende bezoeker van het SJC complex kan zien dat de aannemer volop bezig is om het glas in de puien van het verenigingsgebouw te plaatsen.

aanleg leidingen nieuwbouw

T.b.v. de nieuwbouw moeten een aantal kabels en leidingen aangebracht worden. Deze leidingen lopen van de trafo bij de tijdelijke huisvesting naar de nieuwbouw.

wederom vertraging oplevering nieuwbouw

De gemeente Noordwijk heeft aan bestuur en bouwcommissie van SJC gemeld dat de oplevering van de nieuwbouw voor de zoveelste keer is uitgesteld.

Drone beelden SJC

De SJC drone is woensdagmiddag 15 september weer in de lucht geweest.
De opname is te vinden via....

Tochtportaal even verhuisd

​Het tochtportaal, de ruimte die ons publiek toegang biedt tot de kantine heeft even moeten wijken voor werkzaamheden aan het trafohuis.

Elektra voorzieningen SJC Complex

Deze week worden er werkzaamheden verricht voor de elektravoorzieningen op het SJC terrein.

Voortgang Grassmasterveld en Hoogste Punt

​De bouwcommissie heeft van de gemeente Noordwijk te horen gekregen dat de aanleg van het Grassmasterveld voorspoedig verloopt.

T-liggers geplaatst

Vandaag, woensdag 26 mei, is gestart met het plaatsen van de T-liggers die het dak van de sporthal van de nieuwbouw gaan vormen.
De SJC drone heeft hier een aantal opnamen van gemaakt, die zijn te zien op de volgende links naar youtube opnamen.

Activiteiten nieuwbouw gaan weer starten

“Herstart nieuwbouw”
 
Eindelijk kunnen we als bouwcommissie weer eens goed nieuws melden over de nieuwbouw.
Donderdagochtend 20 mei om 6:00 uur wordt gestart met het verwijderen van de grond die nu ligt op de plaats van het nieuwe hoofdveld. Deze grond wordt later gebruikt voor het talud van de nieuwbouw. 

Oplevering nieuwbouw verwacht op 1 februari 2022

Oplevering nieuwbouw verwacht op 1 februari 2022

Drone beelden nieuwbouw SJC april

Afgelopen week is de SJC drone weer in de lucht geweest om opnames te maken van de nieuwbouw.

Oplevering nieuwbouw SJC vertraagd

Oplevering nieuwbouw SJC vertraagd.

Presentatie Inrichtingsvoorstellen nieuwe kantine SJC

SJC mag zich gelukkig prijzen met veel deskundigheid in de bouwcommissie. De bouwcommissie heeft 

verlegging bouwweg SJC

De komende weken wordt de bouwweg verlegd.

nieuwbouw nieuws 5 maart

De afgelopen weken is er flinke voortgang geboekt in de bouw. Vrijdag 5 maart zijn er foto’s gemaakt op de bouwplaats.

Voorbereiding voor het verleggen van de bouwweg en bouwplaats.

​Vanaf het parkeerterrein aan de Van Berckelweg loopt momenteel een bouwweg over het nieuwe hoofdveld.

Nieuwbouw SJC vordert gestaag.

De SJC drone is deze week weer in de lucht geweest. Er zijn twee opnamen gemaakt. 

planning nieuwbouw

​Op de ledenvergadering van 12 januari heeft bestuurslid Chris Hiep een animatiefilm laten zien van de nieuwbouw.

Nieuws over de nieuwbouw

De nieuwbouwactiviteiten op het SJC complex vorderen gestaag. Op dit moment is de aannemer bezig om de betonnen wanden te realiseren voor de sporthal.

Drone opname nieuwbouw

Afgelopen week is de SJC drone weer in de lucht geweest. Dit keer om de werkzaamheden aan de betonwanden van de sporthal in beeld te brengen.

Drone opname nieuwbouw

Afgelopen week is de SJC drone weer in de lucht geweest. Dit keer om de werkzaamheden aan de betonwanden van de sporthal in beeld te brengen.

Betonvloer sporthal gestort.

Al veel weken is de aannemer BAM bezig met de vloer van de sporthal. Het is een traject waarin vele kilo’s wapeningsstaal, de isolatie en de leidingen zijn aangebracht.

Vorderingen nieuwbouw

​De aannemer heeft afgelopen week de bouwput helemaal uitgegraven. Dat is goed te zien op de bijgevoegde foto.

Eerste beton nieuwbouw gestort

Eerste beton gestort van de nieuwbouw. De SJC-drone is weer in de lucht geweest. 

beelden nieuwbouw vanuit De Hagen

Op dit moment is het gat, waar de sporthal komt, voor de helft uitgegraven.

Drone beelden nieuwbouw (2)

​De SJC drone heeft afgelopen week weer in de lucht gehangen.

De eerste paal zit op zijn plek

​De roerige geschiedenis rondom het tot stand komen van het nieuwbouwproject bij SJC is natuurlijk bekend

Funderingswerkzaamheden gestart

De aannemer is deze week gestart met het intrillen van de damwanden. Als de damwanden staan wordt de grond uitgegraven en worden de funderingspalen voor de verdiepte sporthal geheid.
De hei-installatie is inmiddels ook gearriveerd, zodat volgende week de start kan worden gemaakt met de heiwerkzaamheden.  

De planning voor de nieuwbouw is bekend

Begin april begint de aannemer (BAM) met het inrichten van de bouwplaats. Op 10 april gaat de aannemer het bouwterrein uitzetten, waarna in de week erna gestart wordt met grondwerk op maaiveld niveau.

start nieuwbouw

In de afgelopen periode zijn de definitieve contracten met de hoofdaannemer BAM en de installatietechnische aannemer MEGA Elektra getekend. 

vergunning nieuwbouw rond

Vanmorgen heeft voorzitter Herman Meijvogel op het gemeentehuis in Noordwijkerhout met wethouder Sjaak vd Berg, projectleiders Mark van Oostrum en Kees Caspers en enkele leden van de lokale pers bekend mogen maken, dat de vergunning voor het sportcomplex Lageweg afgegeven is en morgen in de Nederlandsche Staatscourant gepubliceerd zal worden.

Geen directe noodzaak voor behandeling raadsvoorstel…

De Gemeenteraad vergaderde afgelopen dinsdag, de 24ste september in De Duinpan in De Zilk.

Stand van zaken nieuwbouw SJC

Eind juni kon de bouwcommissie melden dat er geen bezwaren ingediend waren tegen de vergunning voor de nieuwbouw van SJC. Daarmee was de weg vrij om de bouwvergunning te verlenen. De afgelopen week kreeg SJC het bericht van de gemeente dat er een kink in de kabel is gekomen wat betreft het verlenen van de vergunning

Stand van Zaken Nieuwbouw

De stand van zaken van de nieuwbouw. Nieuws over de vergunning en de aanbesteding.

SJC verhuisd naar tijdelijke huisvesting

Op zaterdag 13 april is de tijdelijke huisvesting van SJC door de vereniging in gebruik genomen. De week daarvoor is hard gewerkt door heel veel vrijwilligers om alles te verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. Daarvoor zijn veel mensen in de weer geweest, die zich spontaan aanmeldden. 

Informatie over de tijdelijke huisvesting

Op dit moment wordt er druk gewerkt om de tijdelijke huisvesting gereed te maken voor het gebruik vanaf a.s. zaterdag.
 

Update verhuizing 4 april

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 4 april

Voorbereidingen verhuizing tijdelijke huisvesting update 30 maart

De afgelopen week zijn er weer flinke stappen genomen om de tijdelijke huisvesting gereed te krijgen. Helaas moet ook geconstateerd worden dat de geplande aansluiting op de nutsvoorzieningen nog niet gereed is. Dat wordt de komende week nog spannend of dit allemaal op tijd lukt.

Update voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.

Deze week is er door de firma Algeco druk gewerkt aan het aanbrengen van de verwarmingsinstallatie in de tijdelijke huisvesting.

Update voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting.

Deze week is er door de firma Algeco druk gewerkt aan het aanbrengen van de verwarmingsinstallatie in de tijdelijke huisvesting.

Plaatsing eerste units tijdelijke huisvesting

Vandaag zijn de eerste units van de tijdelijke huisvesting geplaatst. In dit eerste gebouw is plaats voor de kantine, de commissiekamer en de opvang van Humanitas.
 

Start bouw tijdelijke huisvesting

​Tijdelijke huisvesting
Afgelopen week zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting. De aannemer is gestart met het grondwerk.

Stand van zaken nieuwbouw

Na de aanleg van het nieuwe veld, lijkt het er misschien op dat er niet veel gebeurd op dit moment, maar neemt u van ons aan dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van ons nieuwe complex.

Nieuwbouwplannen blijken niet zonder risico’s

De werkzaamheden op het SJC- complex aan de Lageweg hebben nu al zichtbare veranderingen gebracht.

Besteksfase nieuwbouw afgerond

Mijlpaal bij Voetbalvereniging SJC. Donderdag 8 november 2018 leverde het ontwerpteam SJC het bestek van de nieuwbouw op aan sportwethouder Gerben van Duin(rechts) en aan het bestuur van SJC. Een flink boekwerk. Voor een prachtproject.

De gemeenteraad is akkoord met het ontwerp nieuwbouw SJC

De gemeentelijke commissievergadering is een bijeenkomst waarin de politiek voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering zaken bespreekt die van belang zijn voor Noordwijk.
 

Update Nieuwbouw

Inmiddels maken we alweer een week of twee, met veel plezier, gebruik van veld 1. Maar helaas loopt het hele project iets achter op de planning.

Beelden nieuwbouw SJC

Beelden van het huidige SJC terrein.

De sloop is nu echt begonnen

De sloop is nu echt begonnen, zie bijgaand filmpje

Voortgang nieuwbouw

Er wordt keihard gewerkt aan het complex. Zo heb je inmiddels de bouwweg zien verschijnen over de velden 2 en 3.

Nieuwbouw S.J.C. officieel van start!

Donderdag, 7 juni was ‘t “Vroeg Dag”. Rond 08:00 uur was Dammy Heemskerk al bezig met koffiezetten voor journalisten, wethouders, en vele andere belangstellenden die aanwezig waren bij de officiële start van de bouw.

 

Stand van Zaken nieuwbouwplannen SJC

Even een kleine update van de bouwcommissie.
Op dit moment wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan het maken van het zogenaamde Definitieve Ontwerp van de nieuwbouw en gekeken naar mogelijke oplossingen voor de tijdelijke huisvesting. 

 

Update nieuwbouw

Afgelopen maanden is er druk verder gewerkt aan de nieuwbouwplannen van S.J.C. Alle adviseurs zijn inmiddels gecontracteerd en volop aan het werk. 

​Eerste ‘tastbare’ bouwhandeling volbracht

​Jawel…. een mogelijk “champagnemomentje”. De eerste, echte bouwhandeling is een feit. Want, afgelopen donderdag, de 1e juni werden er enkele peilbuizen de grond in “gedreven” op het gemeentelijk sportpark Lageweg.

Tijdslijn bouwproces onthuld

 
Zaterdagmiddag 15 april was de onthulling van de tijdslijn van het bouwproces.


 

Status nieuwbouwplannen SJC

Beste leden, 

Jullie hebben onderhand allemaal het heugelijke nieuws kunnen lezen, zowel hier op de site, als in andere diverse media over de status van de nieuwbouwplannen. 
Er is weer een hoofdstuk in onze nieuwbouwplannen afgerond.

 

Stand van Zaken nieuwbouwplannen SJC.

Regelmatig staat er in de regionale kranten informatie vanuit de gemeentelijke politiek over de ontwikkeling van de bouwplannen van het sportpark Lageweg. Vooral vanuit het college komt informatie hoe het ermee staat. Vanuit de bouwcommissie van SJC willen we de leden ook regelmatig informeren over de voortgang van de plannen. De vraag blijft wat kunnen we vertellen, maar ook wat nog niet. Een broedende kip moet je niet storen. Dus als het mogelijk is worden de leden via de website geïnformeerd. We streven er als bouwcommissie naar om, wanneer er nieuws te melden is, dit ook zo snel mogelijk op de SJC-site te plaatsen.

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 17 maart

Update nieuwbouw

Inmiddels maken we alweer een week of twee, met veel plezier, gebruik van veld 1. Maar helaas loopt het hele project iets achter op de planning.