Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Lid worden

Lid worden?

Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u terecht bij:

Dames/meisjes: ledenadministratie@vvsjc.nl
Heren:  ledenadministratie@vvsjc.nl
Jeugd:  ledenadministratie@vvsjc.nl
Ukkies/Toppers (4 tot 6 jaar):
 klik hier

U kunt ook hier het aanmeldings  formulier  downloaden, invullen en mailen naar ledenadministratie@vvsjc.nl.

Of kom op zaterdag/zondag langs op het SJC sportcomplex om u of uw kind op te geven als nieuw SJC lid.

Tevens kunnen kinderen van 4 tot 6 jaar meedoen aan het Ukkies voetbal. Ukkies voetbal is elke zaterdag om 09.00 uur. Ukkies voetbal is op vrijwillige basis en is gratis.
De Toppers / Onder 7 (leeftijd 6 jaar ) spelen elke zaterdagochtend een interne competitie bij vv SJC en trainen op de woensdagmiddag. Zij zijn lid van SJC en betalen per seizoen een bedrag van € 50,-. Op het moment dat deze spelers mee gaan doen in de regulier onder 8 - competitie gaan ze de reguliere contributie betalen (zie algemeen overzicht).

Als gevolg van het nieuwe kledingplan ingaande van het seizoen 2023-2024 betalen alle jeugdleden Euro 45,- per voetbalseizoen. Dit bedrag wordt gelijk met de contributie geïnd. Voor deze bijdrage krijgt ELK jeugdlid wedstrijdkleding (wedstrijdshirt, broekje en kousen ), presentatie pak en voetbaltas.

Dit kledingpakket “groeit “elk jaar mee met het  kind en is na 4 jaar automatisch eigendom van het jeugdlid. 

Voor het seizoen 2023/2024 staan hieronder de contributiebedragen: 
 
  kledingbijdrage contributie incl. kledingbijdrage
Senioren 19+ n.v.t. 230,00
Trainingsleden
maximaal 8 wedstrijden
n.v.t. 135,00
Trainingsleden
spelen geen wedstrijden
n.v.t. 110,00
7 tegen 7 voetballers n.v.t. 135,00
Wandelvoetballers n.v.t. 70,00
Onder 19 / 18 45,00 220,00
Onder 17 / 16 45,00 212,50
Onder 15 / 14 45,00 207,50
Onder 13 / 12 45,00 197,50
Onder 11 / 10 45,00 197,50
Onder 9 / 8 45,00 197,50
Toppers / Onder 7 n.v.t. 50,00
Ukkies n.v.t. gratis
Non-actieve leden n.v.t. 105,00

Kaderlid
 
n.v.t. 0,00
Donateurs   35,00

Trainingsleden kunnen het gehele seizoen trainen en aan maximaal 8 officiële competitie- en/of bekerwedstrijden meedoen.

Donateurs hebben vrij toegang tot de thuiswedstrijden van SJC 1. Aanmelden als donateur kan door een mail te zenden aan ledenadministratie@vvsjc.nl

De contributie dient betaald te worden op rekeningnummer NL03ABNA0822955296 t.n.v. v.v. SJC onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en naam.

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie; email: ledenadministratie@vvsjc.nl

Het lidmaatschap van v.v. SJC wordt aangegaan voor een geheel seizoen. Indien voor het nieuwe seizoen, dat begint per 1 juli, het lidmaatschap niet is opgezegd gaat v.v. SJC er vanuit dat men lid wil blijven. Indien later wordt opgezegd behoudt v.v. SJC zich het recht voor om (een deel van) de contributie in rekening te brengen.

Afmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie van v.v. SJC.
Het emailadres is: ledenadministratie@vvsjc.nl 


HULP BIJ HET BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE


De hoogte van de contributie mag nooit een reden zijn om niet bij SJC te komen voetballen! Neem dus gerust contact met ons. Samen met u kijken we naar een oplossing, bijvoorbeeld:
-Betalingsregeling
-Hulp bij het aanvragen van een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds* (https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/jeugdsportfonds#article-content-2)
-Hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten bij Zorg & Zekerheid (kinderen tot 18 jaar met een AV-GeZZin komen voor een vergoeding van max. 50 euro in aanmerking. Zie ook https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/aanvullende-verzekeringen/sportvergoeding.htm).

*
Sinds 1 september 2015 is in Noordwijk het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds actief. Via intermediairs kunnen kinderen van mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een verzoek indienen als zij een sport willen uitoefenen of bijvoorbeeld lessen willen nemen bij de theaterschool. De intermediairs handelen de aanvraag rechtstreeks met het fonds af. Het fonds maakt de contributie rechtstreeks over aan de verenigingen. Ook winkels worden rechtstreeks door het fonds benaderd met de melding dat een kind bijvoorbeeld voetbalkleding komt kopen. Er komt geen contant geld aan te pas, alles wordt rechtstreeks betaald. Voor sport wordt jaarlijks per kind een bedrag van € 225,-- beschikbaar gesteld. Voor cultuur wordt jaarlijks per kind een bedrag van € 450,-- beschikbaar gesteld. Elk kind kan per jaar kiezen voor of sport of cultuur. (bron: Beleidsnota gemeente Noordwijk: "Minima doen mee" 2016-2019).