Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Historie


Een historie waar je trots op mag zijn!
Bijgaand een verslag dat Grad en Nard van der Berg ca. 15-20 jaar geleden, bij het uitkomen van een jubileumboekje van SJC (75 jarig bestaan ?) hebben laten optekenen .
Grad is de opa van Henk v.d. Berg, de vroegere slager uit de Hoofdstraat / Exterslop
Nard is zijn broer die later is verhuisd naar Anna Palowna in de Noord. Nard heeft dit document ooit aan zijn achterneefje Henk gegeven, welke het onlangs op de zolder heeft teruggevonden
Het verhaal vertelt van de oprichting van de Noordwijkse Roomsche Voetbal Club in september 1909 !!!!!, de voorloper van SJC.

Een leuke toevoeging EN RECTIFICATIE van de historie van SJC: bijlage historie

Kapelaan van Leeuwen was de initiatiefnemer voor heroprichting van de club in een speciaal belegde vergadering in het Juvenaat (naast de RK kerk)
Kapelaan Braakman heeft de grond aan de Lageweg gekocht.

Door de jaren heen

Als - van oorsprong - Katholieke vereniging is de Sint Jeroens Club opgericht op 26 september 1920 en werden de eerste thuiswedstrijden gespeeld achter "De Hoeve".


Bij de foto: Kapelaan S. Braakman, de oprichter van v.v. SJC

In de jaren '30 was SJC een gerenommeerde vereniging. We speelden in de hoogste afdeling van de katholieke voetbalbond en kenden in die tijd een grote bloei, die helaas in 1940 abrupt tot stand kwam. Het totale complex werd rigoureus met de grond gelijk gemaakt en de sportvelden werden zelf in volkstuintjes veranderd. Alles wat in de voorgaande 20 jaar was opgebouwd bestond toen niet meer. Gelukkig bood VVSB spontaan haar gastvrijheid aan, waardoor SJC bleef voortleven. Na deze duistere periode wist de club weer snel te herrijzen en aan de Lageweg weer een voetbalcomplex op te bouwen.

In 1970 werd, ter gelegen­heid van het vijftigjarig bestaan, het jubileumcadeau in gebruik genomen: de geheel door eigen leden in zelf­werkzaamheid gebouwde tribune.

Een belangrijk jaar in de geschiedenis van SJC was 1976. In dat jaar werd het complex verkocht aan de gemeente. Dit werd tevens aan­gegrepen om het complex flink uit te breiden: de kantine werd vergroot en er werd tevens een nieuwe vleugel aangebouwd. De keuken werd gemoderniseerd en in de nieuwbouw zijn ruimtes gecreëerd zoals een ruimte voor EHBO en fysiotherapie. In 1981 werd het eigen sporthonk in gebruik genomen, een volwaardige sporthal.

Daarmee mocht de accommodatie wellicht compleet lijken, de ontwikkeling van het ledenaantal achterhaalde dit snel. De groei van de vereniging maakte een uitbreiding van het complex noodzakelijk. Bestaande provinciale en gemeentelijk plannen lieten de gewenste uitbreiding niet toe. Binnen de bestaande grenzen moest optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare faciliteiten.

 
Bij de foto: Het eerste van SJC in 1920. De volgende namen zijn bekend: boven 4e van links:
H. Reekers, geheel rechts: J. Swolfs, bestuurslid; Knielend links: H. Caspers; zittend: W. van der Weijden, ?.J. Hoogervorst


Dat de vereniging voortvarend aan het werk is gegaan met dit gegeven, bleek de afgelopen jaren. In het seizoen 2000-2001 werd de accommodatie uitgebreid met 8 kleedkamers en een jaar later werd er voor het eerst gevoetbald en getraind op de 2 nieuwe wetravelden. In hetzelfde jaar vond ook nog een verbouwing plaats van de bestuurskamer, waardoor de vereniging de beschikking heeft over voldoende bespreekruimtes. De laatste uitbreiding was mogelijk dankzij een uitstekende samenwerking tussen de Supportersvereniging, de Club van 100 en de vereniging.

Daarnaast was het seizoen 2001-2002 ook op sportief gebied historisch. Wellicht heeft de kwaliteit van de voorzieningen mede bijgedragen aan het behaalde kampioenschap van de 2e klasse. De promotie naar de 1e klasse mag terecht historisch genoemd worden. SJC wil graag op een hoog niveau voetballen. In het seizoen 2015-2016 lukte het SJC eindelijk om te promoveren naar de Hoofdklasse. In eerder jaren lukte het SJC vaak om een periodekampioenschap te behalen, maar dat mondde niet uit in promotie. In het seizoen 2015-2016 lukte dat wel. Maar liefst 16 wedstrijden wist SJC te winnen, waarvan de laatste 6 in de nacompetitie.
In haar eerste jaar in de Hoofdklasse wist SJC net niet te promoveren. Het tweede seizoen, het seizoen 2017/2018, werd SJC kampioen van de Hoofdklasse en promoveerde naar de Derde Divisie. Het werd geen promotie naar de Derde Divisie zondag, maar naar voor één seizoen naar de Derde Divisie Zaterdag. Hier werden streekderby's gespeeld tegen Noordwijk, Quick Boys en FC Lisse. Helaas degradeerde SJC na één jaar, via de nacompetitie, uit de Derde Divisie. Vanaf het seizoen 2019/2020 speelt SJC weer in de Hoofdklasse Zondag.