Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Veilig sporten-voorkomen ongewenst gedrag

Veilig sporten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van o.a. seksuele intimidatie aan het licht. 

v.v. S.J.C. wil er alles aan doen om te zorgen voor een veilig sportklimaat. 

Het bestuur heeft daarom gemeend het advies van NOC/NSF en de KNVB te volgen. We werken bij vv S.J.C. al met een vertrouwenspersoon.

Verplicht

Het is verplicht voor alle leiders/trainers en overige vrijwilligers die bij onze vereniging direct of indirect te maken hebben met jongeren tot en met 18 jaar, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Aanvraagprocedure

In 2020 is onze vereniging gestart met het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) voor diverse vrijwilligers. Inmiddels zijn er bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aanvragen ingediend voor nagenoeg alle leiders en trainers van de jeugd en voor het volledige bestuur. Indien de VOG-commissie niet over de volledige gegevens van een vrijwilliger beschikt zal zij deze per e-mail of telefoon benaderen met de vraag de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Vervolgens wordt er voor de vrijwilliger door de VOG-commissie een VOG aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De betreffende vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis - Ministerie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). Dit is dus geen spam mail! Lees de betreffende e-mail goed door. Daarin staat vermeld op welke wijze je de VOG verder in kunt vullen/afronden. Na goedkeuring door het ministerie, ontvang je de VOG per post thuis. Aan het aanvragen van de VOG zijn geen kosten verbonden. Het is de bedoeling dat de VOG bij de VOG Commissie s van de vereniging wordt getoond, zodat deze geregistreerd kan worden in Sportlink.

Aan iedereen die een e-mail ontvangt het verzoek zo snel mogelijk de procedure in gang te zetten en na ontvangst van de VOG deze zo snel mogelijk bij de VOG-commissie te tonen.

v.v. S.J.C. gaat bijhouden van welke personen een VOG is ontvangen en voor welke personen, die in de loop van het seizoen actief worden bij de vereniging, een VOG moet worden aangevraagd etc. De komende tijd zal in het teken staan van het in kaart krijgen van alle vrijwilligers, maar de bedoeling is dat we uiteindelijk uitsluitend trainers, leiders en vrijwilligers bij onze vereniging hebben die in het bezit van een VOG zijn.

Als je nog vragen hebt, word je verzocht contact op te nemen met de VOG-commissie van v.v. S.J.C. (vog@vvsjc.nl).

Het bestuur