Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Agenda Algemene Ledenvergadering 26 juni

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van v.v S.J.C. op woensdagavond 26 juni 2024. Aanvang 20.00 uur.

De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van vv S.J.C. Er zullen geen papieren exemplaren van alle stukken op de vergadering aanwezig zijn. Dit vanuit milieuoogpunt en vanwege de aanwezigheid van het scherm. Vriendelijk verzoeken wij u dus om eventueel zelf voor een geprinte versie te zorgen. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1. Opening/vaststelling agenda
2. Ingekomen en verzonden stukken
3. Mededelingen
4. Notulen Algemene ledenvergadering 29 november 2023 De notulen zijn voorafgaand aan deze ledenvergadering gepubliceerd op de website
5. Bestuursverkiezingen/mutaties
6. Contributie aanpassing
7. Begroting seizoen 2024/2025. Aan de ALV wordt de begroting voor het nieuwe seizoen voorgelegd.
8. Voorstel aanpassing statuten.
9. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement.
10. Presentatie gebruik sponsorhome
11. Rondvraag
12.Sluiting

Namens het bestuur, Jan Mesker Secretaris vv S.J.C.

De kantine zal tijdens de vergadering uitsluitend toegankelijk zijn voor leden van vv S.J.C. die deze ALV bezoeken