Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

ALV van 28 juni 2022

Dinsdag 28 juni heeft de halfjaarlijkse ALV plaatsgevonden, in deze vergadering is o.a. de begroting voor het komende seizoen 2022/2023 gepresenteerd en akkoord bevonden door de aanwezige leden. Daarnaast is er ook goedkeuring door de leden gegeven aan een contributieverhoging. SJC heeft voor het laatst de contributie verhoogd in het seizoen 2017-2018. Door de opening van de nieuwbouw en de stijgende kosten is er besloten om na vijf jaar de contributie te verhogen met € 15 voor het seizoen 2022-2023. Voor trainingsleden en non-actieve leden bedraagt de verhoging € 10 . Klik hier voor de nieuwe contributiebedragen.

Verder zijn de bestuursverkiezingen verplaatst naar de ALV van november, eventuele gegadigden kunnen zich melden via bestuur@vvsjc.nl of persoonlijk bij een van de bestuursleden. Uiteraard is het ook mogelijk om kandidaten voor te dragen.

Bestuur vv SJC