Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Corona-maatregelen bij de vv SJC

De op dinsdag 2 november bekend gemaakte corona controlemaatregelen gaan ook SJC niet voorbij.
Daarom heeft uw bestuur – mede op voordracht van het Sportbedrijf Noordwijk en daarmee namens het gemeentebestuur van Noordwijk – een aantal maatregelen moeten nemen:
 
Iedereen, die naar het sportpark Lageweg komt om te voetballen of wedstrijden te kijken bij de VV SJC moet rekening houden met maatregelen.
Daarbij is er een scheiding tussen
  • voetballen en voetbal kijken enerzijds en
  • kantinebezoek of gebruik toiletten aan de andere kant.
Als je wilt voetballen of voetbal kijken is een CTB – Corona Toegangs Bewijs – bij de ingang van het Sportpark niet nodig.
Wel wordt iedereen geacht de 1½ meter afstand in acht te nemen en de basisregels in acht te nemen. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.!
 
Voor de voetballers zijn GEEN kleedkamers beschikbaar. De VV SJC heeft haar tegenstanders daarover inmiddels ingelicht.
De enige uitzondering voor beschikbaarstelling van kleedkamers zijn de standaard-elftallen. Dat zijn
  • DAMES-1,
  • ZONDAG-1,
  • ZONDAG-2 en
  • ZATERDAG-1 en hun tegenstanders.
De kleedkamers zijn alleen beschikbaar op wedstrijddagen, dus NIET tijdens trainingen.!
De spelers en begeleiders van die teams zullen dan ook bij de entree van de kleedkamers op hun CTB – Corona Toegangs Bewijs – gecontroleerd worden.
GEEN CTB betekent GEEN toegang tot de kleedkamers. Hier wordt strikt op gecontroleerd.
Kun je een geldig CTB tonen, dan krijg je voor de herkenbaarheid bij de kantinemedewerkers een stempel op je hand gedrukt.
Kantinemedewerkers zijn bevoegd deze stempels te controleren.
Zorg, dat je voor de CTB-controle op tijd bent. Ze vergen namelijk tijd die zeker op wedstrijddagen kostbaar kan blijken.
 
Wil je toegang tot de kantine dan is daar alleen de deur naast het nieuwe elektriciteitshuisje voor beschikbaar.
Bij die deur wordt iedereen gecontroleerd op een geldige CTB.
En ook hier geldt GEEN CTB, dan GEEN toegang tot de kantine of de toiletten. Ook hier wordt strikt op gecontroleerd.
Kun je een geldig CTB tonen, dan krijg je voor de herkenbaarheid bij de kantinemedewerkers een stempel op je hand gedrukt.
Kantinemedewerkers zijn bevoegd deze stempels te controleren.
 
In de kantine en op het terras zijn geen zitplaatsen beschikbaar.

Namens het bestuur,
Herman Meijvogel