Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

De gemeenteraad is akkoord met het ontwerp nieuwbouw SJC

De gemeentelijke commissievergadering is een bijeenkomst waarin de politiek voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering zaken bespreekt die van belang zijn voor Noordwijk.
Deze week stond er ter bespreking: het definitief ontwerp nieuwbouw Sportpark Lageweg. Dus een presentatie van de SJC-plannen zoals men die nu wil realiseren. En wilde men ook dat de gemeenteraad de nodige financiën daarvoor beschikbaar zou stellen. 

Op de publieke tribune namen een groot aantal SJC-bestuurders plaats. Natuurlijk met voorzitter Herman Meijvogel en onze club-architect  Chris Hiep. En daarnaast leden van Sportraad Noordwijk. Hiermee aan de politiek duidelijk makend dat beslissingen die moesten worden genomen van groot belang voor SJC zijn. Voorafgaande aan de vergadering was sportraadvoorzitter Rob de Jong heel duidelijk bij zijn inspraak. Hij benadrukte dat de uitbreiding sportvoorzieningen noodzakelijk is. En hij drukte de politiek op het hart het voorliggende definitieve ontwerp en de bijbehorende financiën vooral goed te keuren zodat tijdens de viering van het 100jarig bestaan van SJC, de accommodatie kant en klaar is opgeleverd. 

Omdat de geraamde kosten van het project door de economische ontwikkelingen 21% hoger blijken te worden was er toch nog wel twijfel of het allemaal wel goed zou komen. Van enkele kanten kwamen er hierover dan ook zeer kritische vragen betreffende de begroting. Maar er was ook veel steun vooral ook omdat de duurzaamheid van het complex heel belangrijk wordt gevonden. De angst dat door deze ontwikkeling de verkeersveiligheid in de wijk Boechorst in gevaar zou komen werd direct weggenomen. De wedstrijd tegen vvNoordwijk  heeft geleerd dat zelfs bij zo’n druk bezochte wedstrijd er voldoende  voorzieningen zijn die de veiligheid waarborgen. 
Alle politieke partijen gaven hun mening. Twee partijen bleken daarbij wel erg kritisch maar uiteindelijk bleken zij allemaal akkoord te gaan met de plannen. Zodat de voorstellen deze week in de gemeenteraad kon worden goedgekeurd. Er is door veel SJC-ers al lang en hard gewerkt aan de mooie plannen. Maar zij zijn er nog niet. Want in de uitvoering zal nog heel veel tijd en energie  gaan kosten. Er moet nu een aanbesteding gaan komen wat opnieuw wel erg spannend is. Want de aannemers moeten nu laten weten wat de werkelijke bouwprijs moet zijn. En hopelijk blijft dat binnen de gemaakte ramingen. Maar voorlopig is er weer een stap gemaakt en ligt politiek gezien alles op koers om tot een optimaal resultaat te komen. Een bijkomende discussie was de naam van het sportpark. Sommige politici vonden met name ‘Lageweg’ niet passen bij de gewenste uitstraling van het nieuwe stadion. De wethouder liet weten dat over de naam nog wordt nagedacht. En vroeg zich af of er clubmensen zijn die hierover een goede suggesties kunnen doen.