Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Even iets andere, dan Coronamijmeringen van de voorzitter – 36

Laat ik vooropstellen, dat uw bestuur(sleden) achter uw schermen druk bezig zijn. Is het niet de Coronapandemie, die de leden van uw bestuur tot vele acties (denk maar eens aan controle bij het toegangshek) noopt, dan zijn het wel de vele ontwikkelingen in de nieuwbouw en de vele overleggen, die dientengevolge noodzakelijk zijn, de aanstaande verhuizing naar die nieuwbouw, de stoeltjesactie, de contractonderhandelingen met de trainersstaf, de communicatie binnen en buiten de vereniging, het wedstrijdprogramma, het met regelmaat uitstellen van weer een actie (denk aan bezichtiging Nieuwbouw) of evenement, of de vraag, of we nou op ZONDAG of op ZATERDAG gaan voetballen.
 
Over dat laatste zit ik behoorlijk in de “mijmering” kan ik je vertellen. De keuze òf ZONDAG, òf ZATERDAG houdt op dit moment menige club – en hun besturen – behoorlijk bezig. De laatste jaren hebben we mogen zien, dat diverse zondagverenigingen kozen voor het voetballen op zaterdag. Het is zo’n beetje een trend, die aan het “omslaan” is. Zaterdag sporten en uitgaan lijkt te winnen van zondag sporten en zaterdag niet uit kunnen gaan. Maar er zijn meer argumenten, die ik overigens niet allemaal ga opnoemen. 
 
Ter verduidelijking: zo presenteer ik – overigens al jaren lang - op gezette tijden het zaterdagse sportprogramma Bollenstreeksport bij Bo, omroep van de Bollenstreek. En luisterde ik op de zondagmiddag dat zelfde programma met regelmaat. En met name in die zondageditie hoorde je dan zeker een stuk of zes verslaggevers die hun radioverslag deden in de stromende regen of de striemende zon. Verslag van VVSB, SJC, Hillegom, Foreholte, Teylingen, Van Nispen en Warmunda zorgde voor hoogspanning in de studio om elke club maar “in de kijker” - of beter gezegd “in het gehoor” - te krijgen. Zoveel verslaggevers hadden we niet op de zaterdag, waar we het deden met clubs als Noordwijk, FC Lisse, Ter Leede en de laatste tijd ook VVSB. En daar komen nu ook clubs bij als Teylingen, Van Nispen, Warmunda en volgend jaar ook Foreholte. De “run” naar de ZATERDAG moge duidelijk zijn. En die “run” houdt niet op.
 
Nou bleek die overstap van ZONDAG naar ZATERDAG niet de leukste gevolgen te kennen. In welke Klasse of Divisie je ook speelde… overstappen naar de ZATERDAG betekende steevast dat je dan in de laagste Klasse zaterdag – 4de - mocht starten. Voor veel clubs dus een stevige stap terug. Maar toch… werd die stap door veel clubs voor lief genomen.
 
De KNVB besloot in 2020 tot een groot onderzoek onder de Nederlandse amateurvoetballers met de vraag: “ZATERDAG of ZONDAG voetballen”. Dat bleek een score op te leveren, van 48% van alle voetballers, die graag naar de zaterdag wilden overstappen. En tenminste 75% die geen bezwaar zagen om te switchen naar de zaterdag. Een uitslag, die de KNVB op ergens in 2020 deed besluiten, dat horizontaal overstappen – dus bijvoorbeeld van de 2e Klasse ZONDAG naar de 2e Klasse ZATERDAG – met ingang van het seizoen 2022-2023 mogelijk werd. Een club als FOREHOLTE heeft dat op waarde weten in te schatten en begint in het 2022 dus in de 2e Klasse ZATERDAG, daar waar ZONDAG 2e Klasser TEYLINGEN in 2021 in de 4e Klasse ZATERDAG mocht beginnen. 
 
Het besluit van de KNVB beperkte zich echter louter tot de in regionale competities – Klassen – uitkomende verenigingen. Ben je als vereniging toevallig de landelijk spelende Hoofdklasser of Divisionist dan was die horizontale overgang er niet.! Koos of kies je voor het overstappen naar de ZATERDAG dan zit daar rücksigtloss een start in de 4e Klasse aan vast. Zo luiden nou eenmaal (kort door de bocht) de KNVB-reglementen. En daar zit toch een – laat ik het voorzichtig mijmeren – stukje ongelijkheid in.
 
In september 2021 vroegen zowel RKAVV als Alphense Boys bij de KNVB horizontale overgang naar de zaterdag aan voor het seizoen 2022-2023. En binnen luttele momenten ontvingen zij bericht, dat overstappen naar de zaterdag tot de mogelijkheden behoorde, maar dan wel starten in de 4e Klasse ZATERDAG. Een duidelijke “brug” te ver, dus. Daar trapten beide verenigingen niet in. RKAVV nam het voortouw, nam de club jurist in de arm, en die ging zoeken naar de rechtvaardiging van de eerder door mij gemijmerde ongelijkheid. Alphense Boys sloot zich bij de plannen van RKAVV aan en ook TOGB gaf te kennen steun te willen verlenen, omdat ook zij wensen hadden voor een horizontale overstap naar de zaterdag. 
 
Dit zou een aanzienlijke leegloop van de Hoofdklasse ZONDAG betekenen. Met daarnaast de inmiddels vergaarde kennis, dat voor het seizoen 2022-2023 in de afdeling WEST-II tenminste 38 clubs in aanmerking wilden komen voor een horizontale overstap naar het ZATERDAGvoetbal kun je “op-je-klompen” aanvoelen, dat daarmee het ZONDAGvoetbal een behoorlijke knauw mocht verwachten, zo niet eigenlijk “ten dode” blijkt opgeschreven. De kwaliteit komt dit op z’n zachtst gezegd niet ten goede.
 
SJC heeft de besturen van RKAVV, Alphense Boys en TOGB deze week steun toegezegd in de strijd tegen de reglementen van de KNVB. Daarmee rechtvaardiging proberen te bemachtigen voor de landelijk spelende Hoofdklassers en Divisionisten ook reglementair gebruik te mogen maken van de mogelijkheid om de horizontale overstap naar de ZATERDAG te mogen maken. Daarmee is nog niet gezegd, dat SJC kiest voor spelen op de ZATERDAG. 
 
Overigens is afgelopen weken bericht gekomen van diezelfde KNVB dat men inmiddels voornemens is voorstellen te doen om de vier Hoofdklassen (2x zaterdag en 2 x zondag) de status van 4de Divisie toe te kennen. Een 4e divisie, die aansluit bij de overige (landelijk uitkomende) Divisies, waarin men de keuze heeft om ofwel op zaterdag, dan wel op zondag uit te gaan komen. Met andere woorden wordt Nederland voor de 4 hoofdklassen in vieren gedeeld, waar zaterdagclubs en zondagclubs in worden ondergebracht. Clubs, die dan zelf kunnen gaan bepalen of men de thuiswedstrijden op ZATERDAG of op ZONDAG wenst te spelen. Deze Divisieplannen zouden dan in het seizoen 2023-2024 in kunnen gaan. 
 
Deze Divisieplannen heeft onze belangenbehartiger COH al eerder met de clubs bespreekbaar gemaakt bij de KNVB, maar die heeft dit destijds terzijde geschoven. Kennelijk lijkt Zeist daar nu enigszins op terug te komen. Want, stelt men, de KNVB wil meer verbinding tussen de clubs (streekderby’s) en een “groene” (minder kilometers) competitie. Vandaar die regionale indeling. En de KNVB erkent inmiddels, dat er een maatschappelijke verschuiving is van de ZONDAG naar de ZATERDAG. Maar…. Dit alles zou vooralsnog alleen voor de 1e selectieteams gelden.
 
Voor onze club betekent dit, dat we op korte termijn met een aantal leden gaan inventariseren, wat de voor- en nadelen, de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het voetballen op de ZATERDAG. Hebben we velden genoeg? Wat betekent dit voor onze spelers, teams, leden, vrijwilligers, toeschouwers, onze accommodatie, de kantine, etc. etc. Hier ligt nog een “vracht” werk.
 
Ik hoop, dat mijn mijmeringen – die overigens niet alleen van mij zijn, maar van alle bestuursleden – je enig inzicht geven, waar het momenteel om lijkt te gaan draaien. En waar we op moeten anticiperen.  Als je mee wilt denken, ben je welkom.
 
Herman Meijvogel
(voorzitter)