Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Geen directe noodzaak voor behandeling raadsvoorstel…

De Gemeenteraad vergaderde afgelopen dinsdag, de 24ste september in De Duinpan in De Zilk.
Op de agenda stond het agendapunt “Gunning bouwkundige opgave sportpark SJC en beschikbaar stellen van het budget”. Nou was daarvan alleen nog het punt “Beschikbaar stellen budget” overgebleven, omdat als gevolg van de vertragingen rondom de stikstofuitspraak van de Raad van State, de gemeente niet zou overgaan tot het ondertekenen van een contract met de aannemer BAM. Ook niet vreemd, overigens, want contractuele verplichtingen zou mogelijk kunnen leiden tot enige vorm van schadeplichtigheid richting aannemer BAM. Gevolgen, die niemand wenst en ook voor de BAM begrijpelijk bleken. Maar toen rond 23:00 uur het tijd was om dit overgebleven gedeelte van het raadsvoorstel te gaan behandelen, achtte B&W geen directe noodzaak aanwezig voor behandeling. Slechts acht leden van de Gemeenteraad waren daartoe wel bereid. Te weinig dus. ’t Is dus triest om te moeten melden, dat er vooralsnog geen beslissing is genomen voor toewijzing  van budget voor de nieuwbouw. Geen directe noodzaak kennelijk om de leden van SJC, noch de kinderen van de Brede School, gerust te stellen. Het onderwerp komt nu op de agenda tijdens een tussentijdse raadsvergadering. Deze tussentijdse raadsvergadering is op dinsdag 8 oktober.