Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Gemeenteraad akkoord met gunning nieuwbouw


Dinsdagavond, 8 oktober, vergaderde de Gemeenteraad van Noordwijk onder andere over het uitgestelde agendapunt Gunning Bouwkundige opgave Sportpark Lageweg (SJC) en beschikbaar stellen budget.
In het debat werden vragen gesteld over twee risico’s die aan het project kleven.
Het BTW-risico; Hierover kon de wethouder melden dat de gemeente een toezegging van het Rijk heeft dat 80% van dit risico gedekt wordt uit een overgangsregeling. Deze toezegging was op dinsdag 8 oktober per brief bij de gemeente binnen gekomen.
Het Stikstof-risico; Dit is een hobbel dat er eind mei bij gekomen is door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dit staat de aanvang van de bouw in de weg. Zo links en rechts kunnen we lezen, horen en zien, dat regering en provincie stappen willen maken in dit (stikstof)dossier en binnenkort weer vergunningen gaan beoordelen aan de hand van de nieuwe beleidsbepalingen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit voor de nieuwbouw van SJC betekent. Maar er gloort hoop aan de horizon.Alle partijen namen in deze vergadering het woord en waren het er over eens, dat het multifunctionele gebouw er moest komen. Tijdens de stemming, rond 23:30 uur, waren alle partijen het unaniem eens over het voorstel van B&W en werd de gunning en het verstrekken van budget voor ons bouwproject een feit. Daarmee is een niet onbelangrijke hobbel genomen en zouden we aan de slag kunnen met de aanvang van de nieuwbouw.
Voor SJC, Poppodium  en de leerlingen en leerkrachten  van de Brede school dus de felicitaties met het unanieme besluit van gunning en budgetgoedkeuring, maar….. nog wel even geduld.
 
Kees Wassenaar en Herman Meijvogel