Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

In memoriam Bert van Kersbergen

Deze week kwam het droevige bericht dat de Erevoorzitter van SJC en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Bert van Kersbergen, op 90 jarige leeftijd is overleden. In hem verliezen we een bijzondere persoonlijkheid en, zoals hij het zelf zou noemen, ‘een echte’.  Want zo karakteriseerde hij veel mensen bij de club die drie eigenschappen samen brachten: betrokkenheid, kritisch durven zijn en weten aan te pakken.
 
Zijn werkzaamheden bij defensie brachten hem naar Noordwijk en al snel was hij een regelmatige  bezoeker aan de Lageweg. Zijn carrière als vrijwilliger bezorgde hem al gauw een bestuursfunctie en hij werd secretaris tijdens het voorzitterschap van Dr. Goudriaan. De defensiecultuur bracht hij in praktijk door daar waar nodig,  initiatief te  tonen maar zo nodig ook gewoon ‘twee passen rechts achter’ te blijven.
Daarbij bleek Bert van Kersbergen een visionair die langzaam maar zeker de eenvoud die SJC kenmerkte, ging benutten om de club meer aanzicht te geven.
De eerder gebruikelijke blik alleen naar binnen werd langzaam maar zeker de blik ver voorbij de traditionele zwart-witte horizon. De zelfwerkzaamheid werd een handelsmerk waarmee de club zich duidelijk onderscheidde.
 
Bert van Kersbergen zag het belang van externe contacten en onder zijn leiding profileerde SJC zich meer en meer. Bovendien werd onder zijn bezielende leiding de genoemde zelfwerkzaamheid een belangrijk  bindend element binnen de club.
Daarnaast stuurde hij nadrukkelijk aan op de verkoop van de SJC-eigendommen, de velden en de opstallen, aan de gemeente Noordwijk. De basis waarop SJC als financieel zeer gezonde vereniging, verder kon gaan bouwen. Met als gevolg snelle groei van ledenaantallen en betere sportieve prestaties.
Maar bovendien kreeg SJC een actieve en bepalende rol in de samenleving. Een club waar met veel respect over werd en nu nog steeds wordt gesproken. Een club met een opvallend verenigingsleven  waar inmiddels ook de sportieve prestaties van belang werden geacht. Maar nadrukkelijk gebaseerd op heel veel gezelligheid. De  clubkantine werd een clubhuis en Bert van Kersbergen in de rol van Sinterklaas werd legendarisch.
 
Tien jaar lang hanteerde hij de voorzittershamer. Waarbij  zijn vrouw Trees binnen de club haar eigen rol op de achtergrond vervulde.
 
Nadat Van Kersbergen de tijd gekomen achtte om de voorzittershamer over te dragen ging hij zich op andere terreinen verdienstelijk maken. Voor SJC en bovendien voor de Noordwijkse samenleving. Hij werd actief in de toenmalige businessclub  van SJC. En daarnaast werd hij een zeer gewaardeerde secretaris van de Noordwijkse Ondernemersvereniging. In welke rol hij de belangen van zijn club SJC, nooit uit het oog verloor.
 
De laatste jaren stelde zijn gezondheid hem niet meer in staat om zeer actief betrokken te blijven bij SJC. Maar tijdens de huldiging van het recente kampioenschap in de hoofdklasse was hij nadrukkelijk toeschouwer op het Jeroensplein. En bij de viering van ‘100 jaar SJC’ in de Sint Jeroenskerk was hij er ook, samen met zoon Rob.
In Bert van Kersbergen verliest Noordwijk een zeer gewaardeerd inwoner en SJC een legendarische Erevoorzitter.
We wensen zijn vrouw Trees en de familie heel veel sterkte toe.

Bestuur en leden voetbalvereniging SJC

Klik hier voor de rouwkaart