Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

mijmeringen van de voorzitter - deel 33

In één van mijn vorige mijmeringen vroeg ik mezelf nog af, of ik mijn gedachten nog wel vanuit “the cloud” op de website zouden gaan verschijnen. Nou….gisteravond bleek dat dus dat ik er nog niet vanaf was, en dat het een regelrechte illusie van mij geweest was, dat er geen mijmeringen meer zouden komen. Mijn brein is volop bezig.  Ik werd door de inhoud van de PERSCO en de daarin door M&H aangekondigde - voorgenomen - maatregelen met beide benen weer in de modder gezet en kreeg daarmee weer abrupt “contact met de aarde”.
 
Tijdens de voorlaatste PERSCO liet mij volledig afleiden door de aankondiging van M&H dat de meeste maatregelen in november wel “overboord” konden. Heel Nederland kwam bedrogen uit. Het Coronavirus liet de afgelopen weken doodleuk weer even blijken, dat het nog springlevend en onder ons is. Ik kan en durf dat niet te ontkennen, als ik dagelijks cijfers zie van soms wel 8.000 of meer besmettingen. Ben een “Meijvogel” en daarmee dus zeker geen “struisvogel”, die voor 8.000 besmettingen zomaar de kop in het zand steekt.
 
Als door een wesp gestoken pikte ik de aankondigingen en voorgenomen maatregelen op. Die, naar mijn gevoel, soms wel wat scherpe kantjes kenden. Vooral, waar het de sport in het algemeen, maar het voetbal in het bijzonder betrof.
 
Zo kregen we de basisregels weer voorgeschoteld, zoals daar zijn:
  • blijf thuis, als je gezondheidsklachten voelt
  • geef geen hand,
  • was je handen vaker en beter, 
  • houd 1½ meter afstand.
Dat laatste (b)lijkt overigens niet controleerbaar -  of laat ik liever zeggen: handhaafbaar - dus mag je dat beschouwen als een “dringend advies”.
 
Wel controleerbaar – en daarmee dus ook handhaafbaar – is het dragen van mondkapjes. Want… geen mondkapje op in winkels, de bibliotheek, het openbaar vervoer, op het vliegveld, bij de kapper, en al wat meer, dan kan dat € 95 boete betekenen..!!
 
En daarmee draait het in mijn optiek dus om het begrip “handhaafbaar”. En in die categorie viel de voorgenomen maatregel, dat voor 18-jarigen en ouder – vanaf zaterdag, 7 november al - de verplichting gaat gelden, dat je bij het betreden van het sportcomplex zowel je legitimatiebewijs, je QR-code of je negatieve Coronatest moet kunnen laten zien. Anders mag/kom je doodgewoon het sportcomplex niet op.!! Nou moet – het kabinet is demissionair en mag dat niet zelf beslissen – de 2de kamer hier nog mee akkoord gaan, dus laat ik daar mijn hoop op vestigen.
 
Maar het voelt wel als zijnde in schril contrast met de maatregel, die men niet aandurfde. De maatregel, die men niet aandurfde.? Ja… die controle van de QR-code of je geldige, negatieve niet ouder dan 24-uur geleden afgenomen COVID-19 test met je legitimatiebewijs tonen bij je werkgever.
 
Die maatregel vond men kennelijk een “brug-te-ver” gaan. En voor zo’n maatregel moet een wet komen, wat enige maanden gaat duren. Voor de toegangshekken van de sportverenigingen….nee… geen wet nodig.
 
Men is in Den Haag kennelijk bang, dat Nederland bij zon werkgever/werknemer maatregel in tweeën gesplitst wordt. In tweeën met aan de ene kant de gevaccineerden en aan de andere kant de niet-gevaccineerden. Dat je die verdeling bij de poorten van de sportcomplexen wel in de hand werkt, als je daar wel deze controlemaatregelen afdwingt, daar lijkt men in het Haagse dan gewoon niet “vies” van. Bovendien… ga je deze controlemaatregelen als sportvereniging niet uitvoeren, dan is dat handhaafbaar. Met andere woorden strafbaar. Met nog andere woorden….daar staat een flinke boete op.
 
Geloof me…. We hebben daar als Dagelijks Bestuur – voorzitter, secretaris en penningmeester - afgelopen week al behoorlijk over gesproken en nagedacht. En dat gaan we uiteraard met het voltallig bestuur – om in voetbaltermen te spreken - “tackelen”. En als er dan “getackled” moet gaan worden, zullen we dat zo spoedig mogelijk via onze website aan je laten weten. Tenzij de 2de Kamer…..juist… daar is onze hoop momenteel op gevestigd en, gelukkig die blijkt het in meerderheid goed met de sporttak voor te hebben. Nu de stemming nog….
 
De volgende dag hoor en zie ik, dat het demissionaire kabinet de controlemaatregelen voor de amateurclubs inderdaad niet opneemt in de te nemen maatregelen. Zal ongetwijfeld “wisselgeld” naar de 2de Kamer geweest zijn, maar het komt de voetbalsport en haar verenigingen goed uit. De maatregel is-en-blijft
  • handhaafbaar voor de overheid, maar
  • onuitvoerbaar voor de verenigingen.

Zitten we alleen nog met de controles, die wel doorgaan. Zoals de controle op het legitimatiebewijs, de QR-code of de niet ouder dan 24 uur oude negatieve test bij betreden van de kantine, de toiletten of de kleedkamers.  Wordt nog een dingetje.!!
 
Och…. misschien mijmer ik wel te ver door. Gaat het allemaal niet zo’n vaart lopen. Maar toch… die “dubbele” of in mijn optiek tegenstrijdige maatregelen,  het houdt mijn brein behoorlijk bezig.
 
Herman Meijvogel
(voorzitter)