Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Mijmeringen van een voorzitter (32)

Het voetbalwereldje van de zaterdagamateurs begint zich te roeren. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Omroep West https://www.omroepwest.nl/sport/4467551/amateurclubs-spannen-rechtszaak-aan-tegen-knvb-vanwege-overstapregeling wat de plannen zijn van het Leidschendamse RKAVV. Zo links en rechts worden door die en gene wat steentjes in de vijver van het zondagvoetbal gegooid, waardoor het tot voor kort zo rustige water kringen gaat vertonen en het water tegen de oever gaat klotsen. Waarom denk je dan?
 
We volgen, denk ik, allemaal het voetbalnieuws en dus ook onze KNVB. De KNVB, die vorig jaar haar beleid wijzigde en besloot dat de “horizontale overgang” van de voetbalamateurs, uitkomend vanaf de 1e klasse, een feit werd. 
 
Mooi voorbeeld daarvan is Foreholte, die deze kans met beide handen aangreep, vòòr 1 september van dit jaar de overgang bij diezelfde KNVB aanvroeg. Met als resultaat, dat de Voorhouters in het seizoen 2022-2023 dus uit gaan komen in de 2e klasse van de zaterdagamateurs. Mits men de 2e klasse van de zondagamateurs kan handhaven. Felicitaties voor de mensen in Voorhout. Tijdig gereageerd en “binnen”.!
 
De invoering van die horizontale overgang geldt echter niet (!!) voor de landelijk voetballende verenigingen. De nieuwe regeling geldt niet voor deze clubs in de Hoofdklasse, de 2e en 3e Divisie. En daar blijft dus alles gewoon nog bij het oude.
 
En dat oude houdt in, dat…. nou, stel, dat SJC in nu nog louter het theoretische geval, ook een dergelijke aanvraag ingediend zou hebben….. dan wacht ons een start in de 4e klasse van de zaterdagamateurs. En zitten we daarop te wachten?
 
Je begrijpt, we hebben de ALV (Algemene Leden Vergadering) daarom over dit onderwerp nog niet willen raadplegen. Maar het beleid van de KNVB betekent inmiddels wel, dat we bijvoorbeeld een jaar achter lopen op Foreholte en alle andere op de lager spelende amateurverenigingen, die de kans tot horizontale overgang wel aangeboden kregen.
 
Een vergadering, afgelopen week, met onze belangenbehartiger, de COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen) met een aantal bestuurders van andere verenigingen in de Zondag Hoofdklasse A leerde, dat daarvan inmiddels al een drietal verenigingen uit de westelijke hoek (West-I en West-II) ook graag de mogelijkheden van horizontale overgang zouden willen overwegen. Let wel…. De keus is nog niet gemaakt, maar je zult toch je mening moeten vormen over de mogelijkheden en de onmogelijkheden, die je te wachten staan, als je voor de keus staat.
 
Mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat moet je daarbij denken? Laten we wel zijn, een overstap naar zaterdag biedt mogelijkheden, maar heeft ook consequenties. 
- Je begint met het aantal velden, waarover de club mag beschikken. En of dat aantal velden wel de mogelijkheid biedt om met je vlaggenschip op zaterdag te gaan voetballen. 
- Wat betekent het voetbal op zaterdag voor onze andere selectie-elftallen en voor de Dames?
- Moeten lagere seniorelftallen dan op latere tijdstippen gaan voetballen? 
- Moet er misschien op de vrijdagavond een wedstrijd ingedeeld worden om de beschikbaarheid van de velden te verdelen? 
- Moet je gaan denken aan wedstrijden of trainingen voor de jeugd op de zondagochtend? 
- Is er op de zondag, dat de selectie-elftallen niet spelen nog wel wat te beleven op het sportcomplex? Vragen, vragen, vragen – en zo zijn er nog veel meer - waarvoor we de antwoorden helder in beeld moeten zien te krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten om mogelijkheden, maar ook consequenties, door een speciaal daarvoor gekozen werkgroep op een rijtje te zetten. 
 
Maar over kringen in het water gesproken…. wat denk je.?? Deze week klom de voorzitter van de amateurtak bij de KNVB – Jan Dirk van der Zee – in de pen. In zijn periodieke column opperde hij toch weer over die mogelijkheid van weekendvoetbal. Gedwongen, kennelijk, door de aanvraag van minstens 100 clubs, die hadden aangegeven de overstap naar de zaterdag te willen overwegen. Van die 100 clubs, waar hij het over heeft, zouden er 53 zijn, die definitief die overstap gaan maken. En zo loopt het zondagvoetbal gewoon “leeg”.
 
Of weekendvoetbal een oplossing zou kunnen bieden? Dat werd twee jaar door de KNVB “afgeschoten”. Dat zou niet wenselijk zijn en vooralsnog geen oplossing bieden. Onze gedachten gingen daarbij vaak uit naar het bijeenvoegen van de vier Hoofdklassen (A- en B-zaterdag en A- en B-zondag). Dan het land in vier gewesten verdelen en vier competities te starten. Waarbij het de clubs zouden zijn, die met hun tegenstander zouden beslissen of ze op zaterdag of op zondag zouden spelen. Ik schreef al…. “afgeschoten”!! . In de 2e Divisie kennen ze het begrip weekendvoetbal overigens al en daar levert het vooralsnog geen problemen op. De clubs weten er daar telkens samen uit te komen op welke dag er gespeeld wordt.
 
Ja… dat soort cijfers confronteren je dan wel met de levensvatbaarheid van het voetballen op zondag in de (nabije) toekomst. De behoefte om na te denken over overstappen naar de zaterdag lijkt meer dan duidelijk.
 
Weet inmiddels, dat uw bestuur dit de laatste tijd ook telkens weer op de agenda van haar vergaderingen treft en daar over met elkaar praat. En nadenkt over de (on)mogelijkheden. Denk met ons mee, zou ik zeggen, en help ons op enig moment tijdens een ALV met die besluitvorming.