Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Mijmeringen van een voorzitter (7)

Mijn vorige mijmering sloot ik behoorlijk in mineur (ik liet de term “horror” vallen) af, maar zie…. Binnen enkele dagen kan er van alles veranderen in de toestand rond de Coronapandemie enerzijds en de sport anderzijds. En daar hoefde deze week niet eens een persconferentie van de MP (Rutte) en zijn Irma (de doventolk) aan te pas te komen.
 
Allereerst werd ik al naar de toppen van razernij gejaagd door een bericht in kranten en op internet. Daarin stond, dat de clubhuizen van de Golfverenigingen - net als elke andere horecagelegenheid - per 1 juni open mochten.
?????? (vraagtekens) vulden mijn hoofd van oor tot oor. Is golf dan geen sport? Mogen die gasten wel een kop koffie en een biertje drinken in hun clubhuis , terwijl de ouders van onze jonge voetbalspelers en -speelsters nog niet eens het sportcomplex mochten betreden? Aansluitend kreeg ik een tweet van de voetbal en cricketvereniging QUICK uit Den Haag onder ogen, die het goede nieuws wisten te melden, dat per 1 juni hun terras weer open mocht.!!
 
Dit ging, wat mijn gemoedsrust betrof, duidelijk “een brug te ver”. Ik moest dit van me af schrijven, dus ging er een mail richting Gemeente, waarin ik mij – en naar ik stellig hoopte ook de mailontvangende ambtenaar – afvroeg, waarom golfspelend publiek hun kantine mochten gebruiken en de ouders van onze jeugdspelers naar hun kinderen konden kijken op het fietspad langs de Van Berckelweg.
 
Ik moet zeggen, dat ik op stel en sprong antwoord kreeg via de mail, waarin ik verwezen werd naar de noodverordening van de gemeente. Die er overigens nog niet was.!! (Of-t-ie er inmiddels is, vraag ik me in gemoede af, want daar heb ik nog steeds niet van vernomen, maar dit geheel ter zijde) En in de meeste noodverordeningen zou staan, dat sportkantines tot een categorie gerekend worden, waarop versoepeling vanaf 1 juni mogelijk zou kunnen zijn. Dus….dat bood mogelijkheden.!
Daarnaast luidde het antwoord in de mail “zou de golf mogelijk werken met pachters, gediplomeerd en werkend volgens de horecaregels”. Dat zijn nou van die momenten, waarop ik denk, dat het toehappende Coronavirus volgens mij geen enkel verschil ziet – of wil zien - tussen de beoefenaars van de golfsport enerzijds en voetballers anderzijds. Zo’n Coronavirus lijkt mij gewoon toe te slaan, waar die kans ziet. Kortom…. Dat maakte het voor mij allemaal niet veel duidelijker. Het gemeentelijk advies luidde dat we moesten wachten op de noodverordening. (Nee… nog niets van vernomen…)
 
En dan ineens vervagen de toppen van razernij in mijn hoofd door een bericht in de krant en op de website van de KNVB (dat werkt kennelijk allemaal sneller dan het opstellen van enige noodverordening) het bericht, dat de anderhalve-meter-regel voor jeugd tot 18 jaar tijdens de sport niet meer gold. Ook zij mochten dus kennelijk trainen alsof het een wedstrijd betrof. En we kregen bericht, dat het er naar uitzag, dat ook kantines van sportverenigingen mogelijk per 1 juli weer gebruikt zouden kunnen (mogen). Dit alles overigens met een stevige “winstwaarschuwing” dat dat niet door zou kunnen gaan, als het met Corona toch weer de verkeerde kant op zou kunnen gaan. Maar toch…. dat noem ik vooruitgang.! Weer een stap dichter bij de voetbalsport.
 
Ondertussen namen we tijdens de laatste door hoofdtrainer Florian Wolf verzorgde training voor de selectie afscheid van hem. Secretaris Michel en ik namen de brutaliteit de training op het veld eventjes te onderbreken voor een beDANKje en een stevige bos bloemen. Daarin ondersteund door Jeugdvoorzitter Tomas van Rijn, die de foto’s maakte.  En vlogen ondertussen de ideeën door m’n hoofd. Stel je voor, dat de sportkantines per 1 juni weer open zouden gaan…..dan betekende dat, dat ouders ook toegelaten zouden kunnen worden op het sportcomplex om naar hun trainende kinderen te komen kijken. En een bakkie SJC-koffie konden kopen. De vereniging begon in mijn hoofd weer te ademen…..
 
En dus… zijn we “in-de-pen” geklommen om te onderzoeken of training tijdens de zomerperiode zou kunnen doorgaan. Er gaan immers niet al te veel mensen op vakantie in deze “anderhalve-meter-vakken-tijdspanne” en thuisblijvende kinderen willen mijns inziens dolgraag onder begeleiding trainen en voetballen. Op ons sportcomplex. We gaan onze trainers dus vragen of zij mogelijkheden zien om deze zomer training te verzorgen en zodoende te anticiperen op het aanstormende seizoen. Wat zou dat mooi zijn. En daarmee maakt de horrorgedachte van vorige week  plaats voor de talloze mogelijkheden, die op ons afkomen.
 
Een voorzichtig “tot binnenkort” dan maar..??
 
Herman Meijvogel
(voorzitter)