Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Mijmeringen van een voorzitter (3)

We zijn weer een week verder en de MP (Rutte) heeft gesproken. Dat levert een aantal vrolijke gezichten op, maar ook een flink aantal teleurstellingen. Natuurlijk gaat gezondheid boven alles, laat dat buiten kijf zijn. Maar…. Ik kan me de teleurstelling levendig voorstellen van mensen, die hun bedrijf uit de vingers voelen glippen. Waarover ene mijnheer Knot (niet zomaar iemand, nee…. hij is directeur van de Nederlandse bank en dus verzekerd van een “Balkenendenorm-baan” en daarmee op voorhand GEEN ondernemer) kennelijk van alles mag zeggen. Als “ervaringsdeskundige” mag hij in een actualiteitenprogramma op de televisie, zonder daarvoor door wie dan ook (zelfs zijn baas (lees: MP) niet) “op de vingers getikt wordt” dat die ondernemers, die op omvallen staan, hun bedrijf maar moeten failleren (hun bedrijf kapot laten gaan, want dat zou in zijn ogen toch wel gebeuren), zich zouden moeten herscholen en ander werk moeten zoeken. En dat met droge ogen, ja…..
 
Al die ondernemers in de horeca, die nu geen auto van enige gast voor hun hotel zien staan. Of uitbaters van strandtenten, die de afgelopen weken het mooiste weer voor de kiezen kregen en de deur niet open mochten doen. Toeleveranciers van deze hotels en strandtenten, die nog geen kratje bier hoeven af te leveren. En ook onze toeleveranciers, die al weken niet op het sportpark geweest zijn voor bevoorrading van deze mooie club. De bloementelers, die zagen, dat de natuur alles liet doorgroeien, maar niet konden exporteren wat zo mooi groeide en bloeide. Landingsbanen vol met geparkeerde vliegtuigen (al die piloten en cabinepersoneel maar thuiswerken, denk ik dan...). Of onze “koninklijke” buurman Beuk, die zijn parkeerterrein al wekenlang vol ziet staan met “rollend” materieel, wat nu al enige tijd helemaal niet meer rolt…. Ja… zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Heel wat teleurstelling, kan ik me zo indenken.
 
Het sportpark nog steeds POTdicht. Hoewel… er gloort een “kier”. De MP en de zijnen hebben – uiteraard na consult van de RIVM – dat de jeugd tot en met 12 jaar weer mag sporten. Geen wedstrijdsport, want dat levert alleen maar meer verkeer op maar wel op het eigen terrein, onder begeleiding en zonder publiek. Even uit mekaar trekken:
1.Tot en met 12 jaar mogen kinderen weer in teamverband sporten
2.Maar dan wel onder begeleiding!
3.In de buitenlucht, dus NIET in de sporthallen of gymnastieklokalen, zwembaden of fitnesscentra
4.Kleedkamers en kantine mogen NIET gebruikt worden, dus geen toiletten en geen douches (mag thuis)
5.Ouders mogen het sportcomplex NIET op. Dus kinderen buiten “los laten”….
6.In ons geval zal de gemeente Noordwijk daarvoor een protocol moeten opstellen, waar we ons aan gaan houden.
Dat gaat nogal wat betekenen, want 
1.Hoe richten we de begeleiding (trainers en begeleiders) in,
2.Hoe gaan we handhaven dat ouders buiten de poort van het sportcomplex blijven
3.Krijgen andere verenigingen toegang tot het complex (het is immers een gemeentelijk sportcomplex)
4.En wat moeten zij dan allemaal regelen
5.Wat gaat deze toegang voor andere verenigingen betekenen voor de trainingstijden van SJC
6.Trainingstijden, waarbij we in ieder geval moeten regelen, dat daar tijd tussen zit om diegenen die de training verlaten niet gaan “botsen” met de jonge sporters die naar hun training komen
7.Gaat de BSO weer beginnen en wat gaat dat voor de club SJC betekenen?
8.En dan hebben we nog de jonge SJC-sporters van 13 tot en met 18 jaar, die
      a.Ook gebruik mogen maken van het sportpark Lageweg
      b.Op – uiteraard – andere tijdstippen dan de andere jongens die trainen
      c.En GEEN contact mogen hebben. Voor hen geldt de anderhalve-meter-regel
      d.Een aardige opgave voor trainers en begeleiders om dat te managen
9.Sporters vanaf 19 jaar blijven geconfronteerd met de al bestaande regels, zoals:
      a.Blijf zoveel mogelijk thuis
      b.Houd anderhalve meter afstand
      c.Ben je verkouden, heb je koorts, “ loopt je neus” etc blijf dan – geldt ook voor je andere gezinsleden – thuis
      d.Was je handen (een flink aantal keren per dag. Je doet ’t goed, als je merkt, dat je huid wel erg droog wordt.!) en
      e.Hoest in de binnenkant van je elleboog
      f.En voor al het andere… je wordt NIET toegelaten op het sportpark!! Natuurlijk gaan jullie binnenkort horen, hoe SJC dit allemaal denkt te gaan invullen en voor betrokkenen werkbaar te krijgen.

Vrolijk nieuws is natuurlijk het feit, dat de eerste hijskraan op het sportpark is gesignaleerd. Ja…. De damwanden gaan er in de eerstkomende weken in. Begin mei gaat het heiwerk beginnen voor het begane vloer oppervlak. Als de damwanden staan, gaat men daarbinnen graven, zodat eind mei met het heiwerk in de bouwput van de toekomstige sporthal het heien kan beginnen.
Ander vrolijk nieuws is natuurlijk die meer dan grandioze cupcake-actie onder de noemer “SJC HELPT MEE” van afgelopen week. Een initiatief uit de Werkgroep Organisatie Dames (Nicolet, Francis en Marcel), die naast het structureren van de Dames Afdeling ook dit soort initiatieven voor haar rekening neemt. Leden van onze club bakten maar liefst ruim 400 cupcakes die we namens SJC  aan de bewoners en medewerkers van Groot Hoogwaak gingen schenken. Als SJC-steuntje in de rug in deze illustere tijden. Ze werden - met een groot, door onder andere Ernst de Bes, gesponsord spandoek op de achtergrond - in grote dank afgenomen en we gaan er zonder meer van uit dat SJC baktalenten kent. Overigens ook kunstenaars, want er waren cupcakes bij, waarvan je gedachtenkronkels kreeg als: “Hebben wij Rembrandt van Rijn op de ledenlijst staan..?” Ook hoofdsponsor bij de dames – keurslager Krijn van der Bent – kreeg een doos cupcakes om zijn medewerkers te verwennen. Ondanks dat het sportpark dus POTdicht zit, hebben we SJC wel weer even kunnen laten zien..!!!
 
Ik blijf hopen jullie binnenkort toch weer gezond en wel te mogen zien op sportpark Lageweg. Blijf gezond..!!


    Minder vrolijk nieuws is het gegeven, dat onze hoofdsponsor Joop van Abswoude en Zonen - na 12 jaar hoofdsponsorschap van de heren selectie - hebben besloten aan het eind van dit seizoen 2019-2020 deze sponsoring niet meer voort te zetten. Wel hebben de (kwaliteits)hyacinttelers gezegd als businesssponsor verbonden te blijven aan de club. Daar is SJC uiteraard heel blij mee.
De club bedankt Joop en iedereen om hem heen voor het vertrouwen, dat ze al die jaren in SJC  gehad hebben en nog hebben, lieten ze ons - Richard Verell en mijzelf - tijdens een gesprek weten. Ook de manier, waarop we zowel van hun kant, als van clubkant met elkaar om hebben mogen gaan is onvergetelijk.