Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Nieuwbouwplannen blijken niet zonder risico’s

De werkzaamheden op het SJC- complex aan de Lageweg hebben nu al zichtbare veranderingen gebracht. Een deel van de bebouwing is al gesloopt,veld 1 ligt er met de nieuwe kunstgrasmat glimmend bij en de nieuwe fietsenstalling  biedt de nodige ruimte. In de ledenvergadering kon Chris Hiep iedereen weer bijpraten betreffende de voortgang van de complete herinrichting van het sportpark.

Hoewel er hier en daar toch wat stagnatie is blijft de bouwcommissie er toch vanuit gaan dat alles gereed is op de belangrijke datum van 26 september 2010.Op dit moment zijn van de nieuwe opstallen de kleuren, de te gebruiken materialen en afwerkingen van vloeren ,wanden en plafonds bepaald. Terwijl er ook een compleet verlichtingsplan ligt en alle installatieontwerpen gereed zijn. Daarom is inmiddels de procedure van aanbesteding gestart. Het komen tot de juiste aannemer is een behoorlijk tijdrovend traject met veel formele verplichtingen en Europese regels. Deze week werden de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd, de eerste week van februari hoopt men de eerste offertes in de brievenbus te krijgen.

Begin maart moet de gemeenteraad de goedkeuring geven waarna als het goed is eind maart er een opdracht aan een aannemer kan worden gegeven.
Inmiddels is er al meer bekend over de tijdelijke huisvesting. Kleedkamers en clubruimte komen op het lege grasveld  en zoveel mogelijk tegen de Lageweg aan. Chris Hiep liet een complete tekening zien waarbij alles al tot in details is omschreven. Hij wees de vergadering ook op de mogelijke risico’s die zich nog kunnen gaan voordoen. Zo moet er voor het complete nieuwbouwplan nog een omgevingsvergunning worden verstrekt. Waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen de zaak kunnen vertragen. Maar ook bezwaren van belanghebbenden en omwonenden behoren tot de risico’s.

Daarnaast zijn er in de bouwwereld ontwikkelingen waarop geen invloed kan worden uitgeoefend. Als gevolg van de prijsstijgingen en daardoor het overschrijden van de budgetten, zou de nieuwe gemeenteraad dus ook nog roet in het eten gooien. Maar voorlopig is het bouwteam vol goede hoop. En duidelijk zichtbaar met enthousiasme aan het werk met een uiterst positieve blik op de toekomst. Op alle kritische vragen vanuit de ledenvergadering kwamen verhelderende antwoorden. En het luide applaus wat spontaan  werd gegeven maakte duidelijk, dat de leden het vele werk van de bouwcommissie en het bestuur, nadrukkelijk waarderen.