Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Nieuws over de nieuwbouw

De nieuwbouwactiviteiten op het SJC complex vorderen gestaag. Op dit moment is de aannemer bezig om de betonnen wanden te realiseren voor de sporthal. De beide kopse wanden zijn gestort en er wordt de voorbereiding getroffen om de twee overige lange wanden te storten. Gelukkig kunnen we melden dat de aannemer op schema loopt zodat in augustus 2021 de oplevering aan SJC kan plaatsvinden.
Deze hoge wanden die uit de bouwput komen zijn nu goed te zien. De bovenkant van de wanden geeft aan op welke hoogte het dek komt waar het verenigingsgebouw op wordt gebouwd. Als de betonwanden zijn gestort komt de fase dat de aannemer met prefabelementen aan het werk gaat. Vanaf dat moment wordt het bouwtempo opgevoerd.
 
In de afgelopen bestuursvergadering is door het bestuur gekeken naar alle investeringen die SJC zelf nog moet gaan doen. Het gaat dan over de inrichting van de kantine, commissiekamer, bestuurskamer en alle andere ruimtes in het verenigingsgebouw. Het investeringsoverzicht liet zien dat dit allemaal lijkt te kunnen binnen de financieringsmogelijkheden van SJC en de Stichting Verenigingsgebouw SJC (SVS) mede ook dankzij de bijdragen van de Supportersclub en de Club van 100.


Ook is in het bestuur een besluit genomen over hoe de tribune er in het nieuwe complex uitgaat zien. Er is voor gekozen om de stoeltjes op de tribune in zwart en wit uit te voeren. Op bijgevoegde afbeelding is het aanzicht van de tribune te zien. Er is ook gesproken hoe de leden financieel een bijdrage kunnen leveren aan de nieuwbouw. Een idee is dat de leden een stoeltje op de tribune kunnen financieren. Dit idee wordt de komende maanden verder uitgewerkt  en daar komen we begin januari 2020 op terug.
 
Bestuur en bouwcommissie SJC