Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.

Ontwikkelingen rond de in gebruik name nieuwe huisvesting SJC.
 
Het college van B&W heeft bijgevoegde brief verzonden aan de gemeenteraad en aan SJC. De brief gaat over de claim van de stagnatiekosten tussen de gemeente Noordwijk en de BAM. Het laatste deel van de brief gaat over de oplevering. Uit dat deel van de brief wordt duidelijk dat het spannend is of SJC snel gebruik kan gaan maken van de nieuwe, fraaie huisvesting.
 
Alle inspanningen zijn erop gericht om eind april zowel de kantine als de kleedkamers in gebruik te nemen. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de inrichtingselementen (zoals de bar in de kantine) tijdig gereed zijn. En dat ook de aannemer bereid moet zijn medewerking aan dit scenario te verlenen. Daarnaast is ook uitval van de medewerkers op de bouw als gevolg van Corona een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de afbouwplanning en – realisatie van de accommodatie.
 
Met de projectleiding van de gemeente is afgesproken dat we, gemeente en SJC, de voortgang elke week volgen en daarop de noodzakelijke acties en communicatie baseren. In het laatste overleg met de gemeente is de inzet om de nieuwbouw gefaseerd in gebruik te gaan nemen. Het idee is om als eerste de kleedkamers op de begane grond in gebruik te nemen. En daarna zo snel als mogelijk het verenigingsgebouw (kantine en bespreekruimtes) op de 1e verdieping. De verhuizing zal hierdoor i.p.v. 2 nu 4 weken in beslag gaat nemen. Dat betekent veel flexibiliteit en improvisatievermogen van SJC. En de SJC’ers kennende zal dit zeker goed komen.
 
De gemeente dankt het bestuur, de bouwcommissie en de vele vrijwilligers uitdrukkelijk voor hun grote inzet.
 
We houden u via de website op de hoogte van de voortgang
 
Bouwcommissie SJC