Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Planning aanleg velden

De afgelopen weken is er druk overleg geweest tussen aannemer Antea, de gemeente Noordwijk en de bouwcommissie over de planning voor de resterende werkzaamheden. Daarbij ging het vooral over wanneer is het pupillenveldje gereed en vervolgens wanneer kan SJC het nieuwe hoofdveld gebruiken.
Het meest kritisch hierbij was de beschikbaarheid van materiaal voor de ondergrond van het pupillenveldje. Het heeft Antea veel hoofdbrekens gekost om vandaag woensdag 22 juni te kunnen starten met deze ondergrond. Wat is de planning voor de komende maanden.
 
1. Pupillenveld
Hiermee is men nu druk bezig. Op donderdag 30 juni moet het kunstgras aangebracht zijn. En daarna wordt de veldverlichting, het hekwerk en de dugouts geplaatst.
Het veld komt in de week van 11 juli gereed.

2. Het nieuwe hoofdveld
Voor het afronden van het nieuwe hoofdveld moet de bouwweg die er nog ligt niet meer nodig zijn. Belangrijk is dan ook dat het pupillenveld gereed is en dat de tribune klaar is.. Volgens de planning is de tribune op 8 juli gereed. Vanaf dat moment kan gestart worden met, het omzetten van het leunhek, met herstellen van het veld aan de zijde van de tribune en het plaatsen van de lichtmasten. Dat deel is de eerste week van augustus afgerond.
En daarna kan pas de bouwweg verwijderd worden, kunnen de ballenvangers richting de wijk geplaatst worden en bestraat worden.  Dat is afgerond voor het weekend van 27 augustus. Pas dan er op het veld worden gespeeld. 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat er nog veel moet worden gedaan. We gaan er vanuit dat dit de definitieve planning is en dat vanaf het weekend van 27 augustus alle velden gereed zijn.
 
Bouwcommissie SJC