Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Presentatie Inrichtingsvoorstellen nieuwe kantine SJC

SJC mag zich gelukkig prijzen met veel deskundigheid in de bouwcommissie. De bouwcommissie heeft de afgelopen maanden het programma van eisen voor de inrichting van de kantine van SJC opgesteld. Op basis daarvan heeft Chris Hiep een eerste inrichtingsvoorstel gemaakt. Dit voorstel is op donderdagavond 18 maart gepresenteerd aan een twintigtal geïnteresseerde leden van SJC. Daarbij waren ook een aantal kantinemedewerk(st)ers aanwezig.
Eerder waren deze voorstellen al gepresenteerd aan de besturen van de Supportersvereniging en de Club van 100.

De bouwcommissie wist met de digitale presentatie een indruk te geven van de inrichting en mogelijkheden van de kantine. Het doel was vooral om reacties op te halen. Hiermee kan dan bij de verdere uitwerking rekening worden gehouden. Chris Hiep lichtte het voorstel toe. Hij ging daarbij in op de uitgangspunten. Hij gaf aan hoe er een warme uitstraling wordt bereikt in de nieuwe kantine. Hoe de kantine met behulp van verplaatsbare scheidingselementen in verschillende zones wordt verdeeld.

Een aantal eerste vragen over de geluidsinstallatie, mogelijke overlast van de zon, plekken voor de tassenrekken, de bergruimten werden tijdens de bijeenkomst gesteld. Op de meeste kon Chris Hiep al een antwoord geven. Een aantal suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking. De aanwezigen leden is opgeroepen om hun suggesties en opmerkingen te mailen naar bouwcommissie@vvsjc.nl. In de maand april wordt de inrichting verder uitgewerkt, zodat SJC tijdig kan starten met de aanschaf. Hierbij wordt als eerste gekeken of sponsoren van SJC hierbij een rol kunnen spelen. Er werden vooral veel complimenten gegeven. Men kan niet wachten tot de nieuwbouw gereed is.