Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Rotonde Schiestraat richting Schiestraat afgesloten

Fietsersvoorrang
De gemeente past opnieuw een rotonde aan. Het gaat om de rotonde Schiestraat – Gooweg – Nieuwe Offemweg in Noordwijk Binnen. Ook hier komt fietsersvoorrang. Maar de gemeente wil meer doen. Daar wordt een plan voor opgesteld.
Als het weer mee zit.
De gemeente past de rotonde aan. Er komt fietsersvoorrang. Het werk start maandag 18 oktober 2021 om 9:00 uur. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden vrijdag 29 oktober klaar zijn. De gemeente houdt een slag om de arm. De aannemer kan de  alle werkzaamheden alleen uitvoeren bij droog weer. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten dan wordt het aanbrengen van het asfalt uitgesteld.Wat gebeurt er allemaal
-inrichten naar fietsersvoorrang
-verhoogde inrit bij Schiestraat die extra duidelijk maakt dat fietsers voorrang hebben (hier op foto de kant van de rotonde waar het om gaat)
-roodasfalt als extra accent ter verhoging van de verkeersveiligheid bij de andere zijden van de rotonde
-komende periode plannen maken om het nog veiliger te maken voor weggebruikers.
 
Toegang Schiestraat gesloten

Gedurende de werkzaamheden is de toegang bij de Schiestraat afgesloten. Voetgangers en fietsers hebben hier wel doorgang. Fietsers worden verzocht af te stappen. De rotonde heeft verder doorgang voor het verkeer.

Tijdelijke afsluitingen
De gemeente werkt veilig. Als het nodig is sluit de aannemer de rotonde tijdelijk af. Dit kan wat oponthoud veroorzaken. De gemeente stelt omleidingsroutes in voor het verkeer van en naar de wijk Boechorst

Duurzaam Veilig
Gemeente Noordwijk past alle rotondes in de gemeente aan aan de landelijke richtlijn Duurzaam Veilig. De voorrangsregeling voor fietsers is slechts één van de richtlijnen. Ook wil de gemeente aansluiten op de manier waarop in de regio de voorrangssituatie is ingericht op de rotondes. Alle weggebruikers kunnen dan overal rekening houden met dezelfde regels.

Plan maken voor nog meer veiligheid
In de komende periode maakt de gemeente een plan om het nog veiliger te maken op de rotonde. De gemeente wil ruimte vrijspelen voor aparte fietspaden en oversteek van voetgangers.