Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

SJC 3 ereleden rijker

Er bleek dinsdagavond grote belangstelling voor de Jaarvergadering van SJC. Met op de agenda een aantal zeer belangrijke zaken zoals de jaarverslagen, de actuele cijfers over de nieuwbouw en de verkiezing van  nieuwe bestuursleden. Daaronder de verkiezing van de opvolger van aftredend voorzitter Herman Meijvogel. Waarbij bekend werd gemaakt dat de beoogde nieuwe voorzitter Rob de Jong tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn in verband met acute gezondheidsproblemen. Maar op voorstel van het bestuur werd over zijn verkiezing toch gestemd en de vergadering ging zoals verwacht akkoord.
 
Voordat Herman Meijvogel de voorzittershamer neer zou leggen maakte hij bekend dat er 2 leden  door het bestuur werden voorgedragen als erelid van SJC. Ten eerste was het de voorzitter van de supportersclub Jan Koster. Die ook al om gezondheidsredenen niet aanwezig was. Het welgemeend klaterend applaus dat op het voorstel van het bestuur volgde, maakte duidelijk dat de vergadering volledig akkoord was met de benoeming.
 
Hierna werd ook Wim Braun voorgedragen voor het erelidmaatschap. Er volgde een opsomming van een lange lijst van zijn activiteiten bij de club vanaf dat hij op zijn 10e jaar lid werd. Naast zijn actieve voetbalcarrière bekleedde hij tal van bestuurlijke functies en was mede organisator van tal van clubevenementen. Al eerder werd hij benoemd  als lid van verdienste.
 

De voorzitter wees nadrukkelijk op zijn recente inspanningen rondom de nieuwbouw en het lidmaatschap van de bouwcommissie in bijzonder. Daarnaast zijn bemoeienissen rondom de ingebruikneming van de kantine en andere verenigingsruimtes. En ook Wim Braun viel een welgemeend applaus ten deel en vervolgens spelde zijn vrouw het welverdiende ereteken hem op de borst.
 
Nadat Herman Meijvogel definitief was afgetreden als voorzitter nam onverwacht bestuurslid Richard Verëll het woord. Hij maakte duidelijk dat het bestuur ook Herman Meijvogel wilde voordragen als erelid. Want ook Herman Meijvogel heeft heel veel voor SJC betekend vanaf het moment dat als bestuurslid Public Relations  in de jaren zeventig zijn entree maakte in het verenigingsbestuur. Vooral zijn recente rol als clubvoorzitter en zijn enorme tijdrovende inspanningen bij de realisatie van het nieuwbouwproject kregen aandacht. Opvallend bleek ook zijn rol  binnen de bouwcommissie waarbij hij meer dan nadrukkelijk stond voor de belangen van SJC.
Dat de vergadering ook nu met luid applaus akkoord ging mag natuurlijk geen verrassing heten.
En een stralende Hanny Meijvogel mocht een glunderende ex-voorzitter en kersvers erelid Herman Meijvogel het bijbehorende versiersel opspelden. Zodat SJC per saldo weer 3 geweldige ereleden rijker is.