Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

SJC heeft nieuwe penningmeester

In april treedt Kees Wassenaar toe tot het bestuur van SJC. Hij gaat de functie van penningmeester binnen het bestuur bekleden. Deze functie was vacant sinds begin 2020.
Kees is geen onbekende binnen SJC.  In het verleden heeft hij al een lange periode deel uitgemaakt van het bestuur, waarbij hij verschillende functies heeft gehad. Zoals,  Jeugdvoorzitter, secretaris, voorzitter van de kantinecommissie en als laatste functie die van penningmeester. Momenteel is hij lid van de bouwcommissie, leider van de MO17-2, webmaster, penningmeester van de Club van 100 en is hij verantwoordelijk voor de leden- en contributie administratie.
Met een aantal van deze taken gaat hij dan ook stoppen. Het penningmeesterschap van de Club van 100 wordt overgenomen door Connie van Went. Voor de leden- en contributieadministratie is het bestuur nog op zoek naar één of meerdere personen die deze taak voor SJC kunnen gaan uitvoeren. Als je hier meer over wilt weten stuur dan een mail naar bestuur@vvsjc.nl of ledenadministatie@vvsjc.nl.
Tijdens de eerstkomende Algemene LedenVergadering zal het bestuur Kees voordragen voor de functie van Penningmeester
 
Bestuur SJC