Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Stand van zaken nieuwbouw

Na de aanleg van het nieuwe veld, lijkt het er misschien op dat er niet veel gebeurd op dit moment, maar neemt u van ons aan dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van ons nieuwe complex.
Dit in een tijd van een totaal onvoorspelbare bouwmarkt, een overrompelende drukte bij de vergunningverlenende instanties en middenin een fusie van de gemeente Noordwijk met Noordwijkerhout en de Zilk, maakt een toch al complex project er niet makkelijker op. Maar gaandeweg, stapje voor stapje, maar met de nodige hindernissen komen we steeds dichter bij de uiteindelijke realisatie van ons nieuwe onderkomen. Hieronder een beknopt overzicht over de stand van zaken:
 
Definitief ontwerp en aanbesteding nieuwbouw

Allereerst is het definitief ontwerp van de nieuwbouw door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbesteding van de nieuwbouw is gestart. Dat wil zeggen dat er op dit moment een traject plaatsvindt om een bouwkundige aannemer te zoeken, door middel van een zogenaamde Europese aanbesteding. 25 februari zullen de offertes geopend worden. Begin maart 2019 zal er dan een besluit worden genomen welke aannemer de opdracht krijgt om de nieuwbouw te realiseren.
Het betreft hier een voorlopig (gunning)besluit omdat de nieuwe gemeenteraad daarna nog definitief krediet beschikbaar moet stellen waarmee de aannemer kan/moet worden betaald.

Voor de installatietechnische werkzaamheden van de nieuwbouw wordt een ander traject doorlopen. Dit gebeurt door een zogenaamde meervoudig onderhandse aanbesteding. Een vijftal partijen, zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen. Dit traject is 23 januari 2019 van start gegaan. Deze offertes zullen eveneens eind februari beoordeeld kunnen worden.

Aanbesteding velden

Medio februari 2019 start de aanbesteding van de velden en de inrichting van het sportpark. Naar verwachting kan de opdracht aan de ‘civiele’ aannemer in maart 2019 worden gegund. De huidige velden 4 en 5 zullen dan in de zomer van 2019 worden gerenoveerd. De overige civiele werken worden in 2020 aangelegd.
Sloop clubhuis / sporthal en plaatsing tijdelijke huisvesting
In verband met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in 2018 is een deel van het clubhuis al gesloopt. In de laatste week van maart 2019 zal er een nieuwe tijdelijke huisvesting worden opgeleverd op het braakliggende terrein van het voormalige veld 2. Tot en met de competitiewedstrijd van het 1e thuis tegen Quick Boys op 6 april 2019, zullen de huidige opstallen dienst blijven doen. Direct daarna zal aangevangen worden met het verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. In april 2019 gaat aannemer Van Rijn uit Katwijk starten met de sloop van de rest van het huidige clubhuis, de kleedkamers en de sporthal.

Vergunningen

Zoals bekend is het momenteel erg druk in de ‘bouwwereld’. Daardoor is ook het aantal vergunningaanvragen sterk toegenomen. Dit heeft als gevolg dat de toch al lange termijnen soms nog langer worden. Heel vervelend, maar een situatie waar we helaas mee om moeten gaan.
De sloopvergunning is reeds afgegeven. De vergunning voor de tijdelijke huisvesting is deze week verleend. Verwacht wordt dat deze vergunning per 1 maart onherroepelijk is. De vergunning voor de nieuwbouw is nog volop in behandeling. De omgevingsvergunning zal medio/eind februari ter visie komen te liggen (6 weken).
 
De bouwcommissie