Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Stand van zaken nieuwbouw SJC

Eind juni kon de bouwcommissie melden dat er geen bezwaren ingediend waren tegen de vergunning voor de nieuwbouw van SJC. Daarmee was de weg vrij om de bouwvergunning te verlenen. De afgelopen week kreeg SJC het bericht van de gemeente dat er een kink in de kabel is gekomen wat betreft het verlenen van de vergunning. Dit heeft alles te maken met een uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland, de Raad van State. Alle vergunningen van nieuwbouwprojecten die in de buurt liggen van door Europa aangewezen natuurgebieden moeten opnieuw beoordeeld worden. De Coepelduynen, het duingebied tussen Noordwijk en Katwijk, is zo’n natuurgebied. Dat betekent dat in Noordwijk voor 18 projecten, waaronder de nieuwbouw van SJC, de vergunningsaanvraag opnieuw beoordeeld moet worden i.v.m. uitstoot van stikstof. Het is nog niet duidelijk wat dit voor consequenties heeft voor het kunnen starten van de nieuwbouw van SJC. Een delegatie van de bouwcommissie en bestuur heeft binnenkort hierover een afspraak met de wethouder.
Wel positief nieuws is dat er een aannemer is gevonden die de nieuwbouw gaat bouwen. Dit is de firma BAM geworden. BAM is een grote landelijk opererende aannemer. Zoals in de gemeenteraad is afgesproken is het aan de gemeenteraad van Noordwijk om hierover een definitief besluit te nemen. Dit gaat gebeuren in de gemeenteraad van 26 september.
Conclusie is dat het nog een spannende tijd wordt.  Zodra er nieuws is te melden verschijnt dat op de website van SJC.

De bouwcommissie