Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Stand van Zaken nieuwbouwplannen SJC

Even een kleine update van de bouwcommissie.
Op dit moment wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan het maken van het zogenaamde Definitieve Ontwerp van de nieuwbouw en gekeken naar mogelijke oplossingen voor de tijdelijke huisvesting.

Echter binnenkort, op of rondom 30 april aanstaande, zal een aantal activiteiten starten.  We schonen veld 3 op. De kunstgrasmat zal worden verwijderd en de bruikbare onderlaag zal worden verzameld voor hergebruik. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn zal er ter plaatse van veld 3 een bouwweg aangelegd worden vanaf de parkeerplaats aan de Van Berckelweg (dit om bouwverkeer door de wijk Boechorst te vermijden). Deze bouwweg is nodig om in de zomerstop van dit jaar het huidige veld 1 enigszins te verleggen en te vervangen voor een gloednieuw kunstgrasveld.
Om het nieuwe veld passend op het kavel te kunnen realiseren wordt in de maand juni een klein deel van het huidige gebouw verwijderd, namelijk de zuidvleugel (kleedkamer 1 t/m 4 en de bovengelegen ruimtes).
Er zal tevens een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd worden.

De genoemde werkzaamheden worden voor het nieuwe voetbalseizoen opgeleverd. In het najaar van 2018 hopen we dan te starten met de nieuwbouw.

Het verwijderen van de zuidvleugel betekent dat SJC een deel van haar ruimtes kwijt raakt. Dit wordt als volgt opgevangen.

- Opslag keuken, incl. opslag kelderbier;  In de kantine aan de kant van het invalidetoilet wordt een tijdelijke opslagruimte gemaakt. Hier komt o.a. de opslag van frisdrank en bier.

- Ruimte fysiotherapie en bespreekruimten;  SJC krijgt vanaf juni de beschikking over de sporthal, hier wordt dan geen gymnastiek onderwijs meer gegeven. Dat betekent dat de fysiotherapeut wordt gehuisvest in de huidige toestellenberging. De sporthal wordt provisorisch ingericht met overlegruimten en tijdelijke opslag.

- Aantal kleedkamers; SJC heeft in het nieuwe seizoen nog drie velden ter beschikking, te weten de huidige velden 4 en 5 en het gloednieuwe kunstgrasveld op de plek van veld 1.  Daarvoor zijn 12 kleedkamers beschikbaar, kleedkamer 5 t/m 16.

 Heeft u vragen of anderszins, stuur dan gerust een mail naar bouwcommissie@vvsjc.nl

 Bouwcommissie SJC