Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Stand van Zaken nieuwbouwplannen SJC.

Regelmatig staat er in de regionale kranten informatie vanuit de gemeentelijke politiek over de ontwikkeling van de bouwplannen van het sportpark Lageweg. Vooral vanuit het college komt informatie hoe het ermee staat. Vanuit de bouwcommissie van SJC willen we de leden ook regelmatig informeren over de voortgang van de plannen. De vraag blijft wat kunnen we vertellen, maar ook wat nog niet. Een broedende kip moet je niet storen. Dus als het mogelijk is worden de leden via de website geïnformeerd. We streven er als bouwcommissie naar om, wanneer er nieuws te melden is, dit ook zo snel mogelijk op de SJC-site te plaatsen.

Wat is nu de stand van zaken:
De afgelopen maanden heeft er verschillende keren constructief overleg plaats gevonden met de toekomstige gebruikers van gemeentelijk sportpark Lageweg. Dit zijn Stichting Poppodium, de voetbalvereniging SJC en de gemeente Noordwijk. SJC heeft daar haar programma van eisen (PVE) ingebracht. Dit document beschrijft de wensen en eisen voor wat betreft de benodigde ruimtes met de bijbehorende metrage. Daarbij is ook aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkeling van SJC. Door de verwachte nieuwbouw in Offem-Zuid en Bronsgeest is het de verwachting dat het ledenaantal van SJC de komende jaren zal groeien. Dit is meegenomen in het  programma.

Op basis van alle programma’s is, in opdracht van de gemeente, door het adviesbureau KYBYS een groot aantal varianten uitgewerkt. Hier is een aantal keren over gesproken. Uiteindelijk zijn er 6 varianten geselecteerd die door KYBYS worden uitgewerkt. De basisvariant die wordt uitgewerkt is die waar de bestaande 5 velden behouden blijven, net als de sportzaal en waarbij het bestaande complex deels vervangen wordt en deels een grondige opknapbeurt krijgt. Andere varianten gaan uit van volledige nieuwbouw,  van 4,5 kunstgrasveld voor SJC en ipv de huidige sportzaal een volwaardige sporthal. SJC heeft in deze discussie een aantal zaken ingebracht die SJC belangrijk vindt. Dit zijn o.a. de volgende zaken;
  • SJC vindt het belangrijk dat het clubgebouw niet alleen georiënteerd is op het hoofdveld en vanaf de kantine zicht is op alle velden;
  • Dat er sprake moet zijn van één gebouw waar ook de tribune onderdeel van uitmaakt.;
  • Dat er een goede oplossing moet komen op het complex voor de fietsen en scooter stalling;
  • Dat er tijdens de bouw minimaal 3,5 velden beschikbaar moeten blijven.
  • De veiligheid voor bezoekers van SJC, zowel tijdens als na de bouw.
De komende maand worden de varianten door KYBYS uitgewerkt en wordt zichtbaar gemaakt hoe de fasering er uit ziet, wat de te verwachten kosten zijn van de varianten en op welke wijze de varianten voldoen aan alle eisen die op het gebied van parkeren, geluidsbelasting, veiligheid etc. worden gesteld. Uiteindelijk moet hieruit één voorkeursvariant gekozen worden. Dan begint ook duidelijk te worden wat SJC zelf moet bijdragen aan de plannen. De planning is dat voor de zomervakantie, zowel in de gemeenteraad als in de ledenvergadering van SJC een voorstel komt te liggen.

Bouwcommissie SJC
Chris Hiep, Kees Wassenaar, Mario v.d. Geer, Willem Vink, Herman Meijvogel en Michel Zwagerman

Als je vragen of suggesties hebt stuur een email naar bouwcommissie@vvsjc.nl