Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

start nieuwbouw

In de afgelopen periode zijn de definitieve contracten met de hoofdaannemer BAM en de installatietechnische aannemer MEGA Elektra getekend. Gezien de nog steeds stijgende prijzen in de bouw en installatietechniek was het een hele uitdaging om dit binnen de financiële kaders van gemeenteraad te laten slagen. De contractering van beide aannemers betekent – en dat is goed nieuws - dat de bouw nu gelukkig echt van start kan gaan, en ook niet meer kan worden teruggedraaid.  

Momenteel wordt druk gewerkt aan de optimalisatie van het bouwkundig ontwerpmodel en het installatietechnische ontwerp. De gemeente en aannemers hebben er samen voor gekozen om beide ontwerpen als het ware over elkaar heen te leggen in een 3-Dimensionaal Ontwerp. Daarmee worden fouten nu al uit het ontwerp gehaald, en niet pas tijdens de bouw.  Dit draagt sterk bij aan de reductie van zogenaamde faalkosten en belangrijker nog, dit bespoedigt ook het bouwproces. Iets meer tijd nemen ‘aan de voorkant’ levert dus meer tijdwinst op ‘aan de achterkant’. Hierbij moet uitdrukkelijk niet worden vergeten dat het ontwerp van het gebouw erg complex is: we bouwen een flinke sporthal onder de grond, met 18 kleedkamers erbij, en veel flankerende ruimten,  dat ook nog eens  moet voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. We bouwen geen ‘gewoon’ sportgebouw, maar een hypermodern, state of the art  sportcomplex dat in feite bestaat uit vier lagen: de fundering bestaande uit onder meer 400 palen!, de sporthal en daarna de kleedkamers en daarboven op nog eens de kantine met een terras. Een complexe opgave!

Hiermee is ook duidelijk geworden dat de bouw van onze nieuwe accommodatie binnenkort gaat starten. Dat maakt het mogelijk dat de mogelijke oplevering van de nieuwbouw plaats vindt voor de start van de competitie van het seizoen 2021/2022, al wordt dat nog een hele uitdaging. Hiermee hoopt de bouwcommissie en ook de gemeente dat SJC voordat ze 101 jaar wordt de nieuwe accommodatie in gebruik kan worden genomen. 

We zullen snel meer duidelijk geven over de exacte datum van de bouw. Houd daarom deze site in de gaten!