Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Update nieuwbouw

Afgelopen maanden is er druk verder gewerkt aan de nieuwbouwplannen van S.J.C. Alle adviseurs zijn inmiddels gecontracteerd en volop aan het werk. Denk hierbij aan een installatieadviesbureau, een constructeur, een akoestisch adviesbureau en een adviseur op het gebied van brandveililgheid.  Samen met deze adviseurs en met de architect werken we naar een zogenaamd Voorlopig Ontwerp toe. De planning is om dit ontwerp in de maand oktober aan de leden te presenteren via een tweede informatieavond. Hou voor de exacte datum de website en facebookpagina in de gaten! Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Tevens wordt er druk gewerkt aan de tijdelijke huisvesting. Voor de bouw van het nieuwe complex zullen de huidige opstallen gesloopt moeten worden. Dit betekend dat S.J.C. gedurende ongeveer 1,5 jaar gebruik zal maken van een tijdelijk onderkomen op het terrein. Een verhuiscommissie is inmiddels samengesteld om deze logistieke uitdaging in juiste banen te leiden.

Dan is er ook nog nieuws over de nieuwe velden. De gemeente heeft S.J.C. gevraagd mensen van de vereniging te verzamelen die zich willen bemoeien met de keuze voor de juiste kunstgrasvelden voor het nieuwe complex. Inmiddels heeft de bouwcommissie Fred Bergman aangesteld als contactpersoon. Hij zal een groep formeren die S.J.C. in dit traject zal vertegenwoordigen.

Indien er vragen zijn of anderszins, stuur gerust een mail naar bouwcommissie@vvsjc.nl

Namens de bouwcommissie, 

Chris Hiep, bestuurslid Nieuwbouw Voetbalvereniging S.J.C