Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Update verhuizing 4 april

Voorbereidingen verhuizing naar de tijdelijke huisvesting update 4 april

Volgende week gaat de verhuizing echt van start. Afgelopen dinsdag is er nog overlegd met de gemeente over de elektra aansluiting. Met de gemeente is afgesproken dat er van donderdag 11 april er stroom is. We hopen dat dit betekent dat er een aansluiting is gemaakt door Liander. Als dat niet mocht lukken is er een noodscenario met de gemeente afgesproken.  SJC is blij dat deze afspraken met de gemeente zijn gemaakt. Het water en gas is inmiddels aangesloten
Vandaag is er voor gezorgd dat het kantine gebouw noodstroom heeft. Deze kan a.s. zaterdag gebruikt worden als sponsorruimte voor de wedstrijd SJC – Quick Boys.
Deze week is begonnen met het inrichten van de container die dienst gaat doen als ballenhok. Dit gebeurt onder regie van John Hoogeveen.
Aan het begin van de week van 8 april worden de banken en kledinghaken uit de kleedkamers gehaald. Op dit moment wordt gewerkt aan de constructie om de banken en haken zelfdragend te maken, dit omdat er in de tijdelijke huisvesting niet in de wanden kan worden geboord.  Dit gebeurt onder regie van John Duwel.  Dinsdagavond worden met een sjouwteam alle constructies naar de tijdelijke huisvesting over gebracht.

Vanaf maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april worden de banken uit de huidige kleedkamers verwijderd en geplaatst in de tijdelijke huisvesting. Dat betekent dat in de huidige kleedkamers geen banken en haken meer aanwezig zijn. De douches zijn nog gewoon in bedrijf.

Vanaf zaterdag 13 april zijn de huidige gebouwen niet meer in gebruik en kan gebruik gemaakt worden van de tijdelijke huisvesting.
Maandag 8 april beginnen Hans Turenhout en Pascal Koster met het verplaatsen van de huidige bar naar de tijdelijke huisvesting. Dat betekent dat op zondag 7 april door de kantinecommissie alle kasten worden leeggeruimd. Ook wordt aan het begin van de week alle apparatuur uit de keuken verplaatst naar de tijdelijke huisvesting. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf.  Als alles goed gaat dan staan de keuken en de bar er donderdag.

Ook op maandag beginnen Sipko van Zundert  en Sjaak van Werkhoven om de fysiotherapie, de werkplaats en het washok te verhuizen. 

Op donderdag en vrijdag wordt al het losse meubilair dat mee gaat naar de tijdelijke huisvesting verhuisd. Gelukkig hebben zich al een aantal SJC’ers hiervoor aangemeld. Op deze dagen zullen ook spullen die niet meer nodig zijn worden afgevoerd. De firma v.d. Putten plaats vanaf a.s. maandag containers.

Op vrijdag 12 april is het de bedoeling dat het internet in de tijdelijke huisvesting wordt aangesloten. Dit gebeurt door Arco v.d. Donk. Om dit te kunnen doen is Kees Alders al een aantal dagen aan de gang geweest om alle leidingen in de tijdelijke huisvesting aan te leggen. Hij zorgt er ook voor dat in de containers stroom komt.

Vele handen maken licht werk, dat is ook bij SJC het geval. Leden die komende week willen helpen bij de verhuizing kunnen zich aanmelden bij de verhuiscommissie. Email verhuiscie@vvsjc.nl.
 
De verhuiscommissie
(Willem Braun, Ton Janson, Jan Koster en Kees Wassenaar)