Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

verlegging bouwweg SJC

De komende weken wordt de bouwweg verlegd. Hieronder staat de inhoud van de  brief die de gemeente aan de omwonenden heeft gezonden. Het is ook goed dat de leden van SJC hiervan op de hoogte zij.

Geachte omwonenden van het sportpark aan de Lageweg te Noordwijk,

Door middel van deze brief vragen wij aandacht voor het volgende. De nieuwbouw op het sportpark vordert – zoals u wellicht vanuit uw woning ziet - gestaag en wordt naar verwachting in september 2021 opgeleverd. Om hinder van bouwverkeer in uw wijk tegen te gaan, hebben wij ervoor gekozen de bouwput rechtstreeks te ontsluiten via (de rotonde aan) de Van Berckelweg. De bouwweg ligt nu over een van de voetbalvelden van de vereniging. Echter, dit veld wordt komend voorjaar ingezaaid, waardoor de bouwweg moet worden verlegd. De nieuwe bouwweg komt direct naast het betreffende veld te liggen, zodat bouwverkeer nog immer niet door uw wijk behoeft te rijden. Daarmee voorkomen wij hinder en gevaarlijke verkeersituaties. En wij kunnen het veld dan adequaat inzaaien, waardoor dit in het nieuwe seizoen bespeelbaar is.
In de bijlage vindt u een grafische weergave van de nieuwe positie van de bouwweg. Deze wordt medio maart aangelegd. Dit heeft de volgende consequenties:
  1. De bomen op het perceel van de nieuwe bouwweg worden tijdelijk elders geplant. Deze bomen worden op de oorspronkelijke positie teruggeplaatst zodra het sportpark gereed is;
  2. De groenstrook op het perceel van de nieuwe bouwweg wordt gemaaid en tijdelijk verhard, zodat het bouwverkeer niet wegzakt in de grond. Na afloop wordt het groen uiteraard opnieuw aangebracht;
  3. De nieuwe bouwweg komt op parallelle wijze over de helft van het fietspad te liggen. Uiteraard wordt de bouwweg conform wet- en regelgeving afgezet, zodat fietsers geen gevaar lopen;
  4. In november 2021 wordt de bouwweg verwijderd. De groenstrook met huidige bomen worden daarna in oorspronkelijke staat teruggebracht. Op verzoek van de brandweer brengen wij ter plaatse een extra hek c.q. vluchttonsluiting aan, zodat bezoekers het sportpark bij calamiteiten snel via deze locatie kunnen verlaten.