Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Vier nieuwe Leden van Verdienste

Op vrijdag 17 februari 2023 kwam het oude bestuur nog éénmaal bij elkaar in het restaurant van de Noordwijkse Golfclub. Een (eet)gelegenheid, die het huidige bestuur met beide handen aangreep om enkele “afgezwaaide” bestuursleden in een welverdiend zonnetje te zetten.Voorzitter Rob de Jong nam het woord en richtte allereerst aller aandacht op Michel Zwagerman, die ergens begin 2010 zijn eerste vrijwilligerswerkzaamheden voor de VV SJC opnam als webmaster voor de website. En daarna - van 2015 tot en met 2022 - de verantwoordelijkheden van het secretariaat op zeer accurate wijze voor zijn rekening nam. Met name de intensieve samenwerking binnen het Dagelijks Bestuur, maar ook het dagelijks “wegwerken” van stapels mails en brieven, het voorbereiden èn bezoeken van allerlei vergaderingen, zijn collega-bestuurders “achter-de-broek” (alert houden) zitten, waren voor het bestuur meer dan voldoende aanleiding hem te benoemen tot Lid van Verdienste. Daarna richtte de voorzitter zich tot Chris Hiep. Sinds 2015 bestuurslid Nieuwbouw (èn volgens de notulen van de voorafgaande ALV ook Facilitaire Zaken) en daarmee voorzitter van de BouwCommissie van de VV SJC. Hij bekleedde deze functies tot enkele weken na de officiële opening van ons Verenigingsgebouw. En in die tussenliggende periode werden onnoemelijk veel vergaderingen met allerlei organisaties en instanties bijgewoond, wekelijkse en maandelijkse overleggen bijgewoond, kilometers mail verwerkt, eindeloos veel Appjes ontvangen, gelezen en verstuurd, bouwverslagen opgesteld, etc. etc. Het resultaat mocht er zijn, toen Chris - met zoon Jip - op zondag 25 september 2022 de opening van ons verenigingsgebouw mocht verrichten. En daarmee de toekomst van SJC voor een niet onbelangrijk deel mocht garanderen. Reden voor het bestuur om ook Chris tegelijkertijd met Michel te benoemen tot Lid van Verdienste.Dit was nog niet genoeg wist de voorzitter te melden. Want hij richtte zich vervolgens op Rob Hoogervorst. Ook afgetreden tijdens de ALV van 29 november jl., terwijl hij mocht terugzien op een indrukwekkende staat van dienst. In 2007 aangetreden als lid van het Jeugdbestuur stapte hij in 2014 over naar het Hoofdbestuur, waar hij de portefeuille Vrijwilligers Zaken beheerde. Niet gering, als je weet, dat we binnen de VV SJC maar liefst ruim 300 vrijwilligers tellen. Daarmee werden diverse evenementen beleefd, zoals het 4-tegen-4, de jaarlijkse Familiefeesten, de Nieuwjaarsrecepties, het Eeuwfeest en de Opening van het Verenigingsgebouw. En deze lijst is zeker niet compleet. Die is véééél langer. Daarnaast was Rob ook de man van de veiligheidszaken binnen de club. En dat was een uitdaging in het jaartje 3e Divisie en tijdens de Coronapandemie. Daarmee trad Rob in hetzelfde gelid als Chris en Michel en werd benoemd tot Lid van Verdienste. Nu nog niet stoppen met lezen, want tenslotte richtte de voorzitter zich tot Dammy Heemskerk. Afgetreden als bestuurslid in diezelfde ALV als Rob, Chris en Michel. En ook een indrukwekkende staat van dienst binnen SJC. Verantwoordelijk voor de portefeuille Vereniging Zaken binnen de club vraten vooral de Kantine Zaken zijn volledige aandacht. En een “doener” als Dammy van huis uit is, zagen we hem met regelmaat bezig met het versjouwen van biervaten, kratjes en dozen om de voorraden in de oude, maar ook in de tijdelijke kantine op peil te houden. Daarnaast een behoorlijk aantal jaren sportief actief als jeugdleider van zowel een jongens, als een meisjesteam (de mooiste tijd van zijn leven, zoals hij reageerde…). Daarnaast ook al vele jaren - naast de voorzitter – actief als veilingmeester tijdens de jaarlijkse Konijnenveiling was dit een benoeming tot Lid van Verdienste meer dan waard. 

 

Dit “kwartet” oud-bestuursleden heeft in de afgelopen jaren veel voor de VV SJC betekend. Vele uren hebben zij aan hun club gegeven. Waarmee de club op haar beurt weer een behoorlijk zwart-wit plekje in hun harten heeft ingenomen. Hen hierbij feliciterend met hun benoeming, schrijven ze historie in de geschiedenisboeken van de VV SJC. Een geschiedenis die hen zal achtervolgen, want….. éénmaal een plekje in die geschiedenisboeken van de VV SJC, kom je daar niet meer uit.  

Proficiat..!!