Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Voorbereidingen verhuizing naar de nieuwbouw

Vanuit de bouwcommissie is gestart met de voorbereiding van de verhuizing naar de nieuwbouw. Dit gebeurt door de verhuiscommissie. Deze bestaat uit Pieter Verkade, Ton Janson, Willem Braun en Kees Wassenaar.
In de nieuwbouw wordt bijna alles nieuw. Dat maakt de verhuizing een stuk eenvoudiger. Maar nog steeds moet er veel gebeuren. Het idee is, uitgaande van de verwachte oplevering van de nieuwbouw op 31 maart a.s. het volgende.
 • Op donderdag 31 maart wordt het clubhuis van SJC en de kleedkamers voor de veldsport door de aannemer opgeleverd.
 • In het weekend van 2 en 3 april wordt de tijdelijke huisvesting gewoon gebruikt.
 • De week van 4 tot en met 8 april wordt gebruikt om de nieuwbouw gereed te maken voor de inhuizing. In die week gaat Nightforce de geluids- en beeldinstallatie aanbrengen.
 • Het weekend van 9 en 10 april is het laatste weekend dat de tijdelijke huisvesting gebruikt wordt.
 • In de week van 11 tot en met 15 april is het de bedoeling dat al het meubilair voor de nieuwbouw wordt geleverd en dat alle ruimtes in het clubgebouw van SJC worden ingericht.
 • In diezelfde week staat SJC voor de taak om de noodhuisvesting leeg op te leveren. Dus de keuken moet gedemonteerd worden, evenals de bar. Alle spullen moeten worden afgevoerd en het liefst hopen we dat alles een goede bestemming kan krijgen.
 • In het paasweekend van 16 tot en met 18 april is het de bedoeling om voor het eerst te gaan draaien in de nieuwbouw.
 • Na de verhuizing naar de nieuwbouw zijn we er nog niet: er staan nog spullen opgeslagen vanuit de oudbouw, die ook nog naar de nieuwbouw verhuisd moeten worden. Dat zal in de volgende weken gebeuren.
 • Op 19 april wordt begonnen met het weghalen van de tijdelijke huisvesting. 

Let wel:
Deze planning is gebaseerd op de opleveringsdatum van 31 maart. We hopen dat de oplevering van de bouw echt op 31 maart plaatsvindt.
 

De bouwcommissie en de verhuiscommissie zijn in gesprek met de toekomstige gebruikers van de nieuwbouw. Dit geeft inzicht wat vanuit de tijdelijke huisvesting mee verhuisd gaat worden naar de nieuwbouw. Als voorbeeld welke spullen we uit de keuken meenemen; wat verhuist er mee vanuit de fysiotherapie ruimte.
 
Na deze gesprekken weten we dus welke spullen niet meegaan. Deze spullen zullen in de week van 11 tot en met 15 april afgevoerd moeten worden. Daarbij is er onderscheid gemaakt in drie soorten spullen.
 1. Goederen die nog waarde hebben, denk aan de grote televisieschermen en de beamer. Deze worden te koop gezet op de digitale SJC-veilingsite.
 2. Spullen die nog bruikbaar zijn. Hierbij kan je denken aan de tafels en stoelen in de kantine, oude wasmachines en drogers. Deze staan op een lijst die vandaag op de website wordt gepubliceerd. Leden kunnen aan de verhuiscommissie doorgeven wat ze hiervoor over hebben. Vanaf woensdag 16 februari tot en met zondag 27 februari kunnen de leden hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar verhuiscie@vvsjc.nl.
 3. Voor de spullen die overblijven gaan we andere verenigingen benaderen of zij hiervoor belangstelling hebben.
 4. Spullen die op deze manier geen nieuwe gebruiker vinden zullen in de week van 11 tot en met 15 april in de Puttenbak terecht komen.
 
Het zal iedereen duidelijk zijn dat SJC zéker in de week van 11 tot en met 15 april hulp van de leden kan gebruiken. Een aantal enthousiaste leden heeft al aangegeven dat ze best bereid zijn om te helpen. En daar willen zij zelfs een dag vrij voor nemen!

Wil jij jouw club ook met de verhuisklus helpen? Meld je dan aan bij de leden van de verhuiscommissie, Pieter Verkade, Ton Janson, Willem Braun en Kees Wassenaar, of stuur een mail naar verhuiscie@vvsjc.nl.
Heb je ideeën voor de verhuizing dan kan je ze ook bij ons kwijt.
 
Bouwcommissie / Verhuiscommissie SJC